angol-svéd fordítás erre a szóra: faulty

EN

"faulty" svéd fordítás

EN faulty
volume_up
{melléknév}

If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
Om vår analys är felaktig, kommer våra lösningar också att bli felaktiga.
These included fire hydrants rusted shut, faulty life jackets, faulty lifeboat engines and locked emergency exits.
Bland dessa fanns tre fastrostade brandsläckare, felaktiga livvästar, trasiga livbåtsmotorer och låsta nödutgångar.
It appeared that faulty is precisely what these production methods are, and they must be opposed from the beginning.
Det visade sig att felaktiga produktionsmetoder är felaktiga, och de skall bekämpas från början.
The complaints are staggering and include a faulty inventory and many thefts.
En bristfällig inventering, många stölder.
Flawed premises lead to faulty conclusions, as we find on occasion in this report.
Med en bristfällig analys landar man då och då fel i slutsatserna, vilket har skett vid vissa tillfällen här.
For years, the Council has approved faulty accounts and so disqualified itself from finding the right candidate.
Ministerrådet har under alla år godkänt bristfälliga räkenskaper och har därigenom diskvalificerat sig när det gäller att hitta den rätta kandidaten.

Szinonimák (angolul) a(z) faulty szóra:

faulty

Példamondatok a(z) "faulty" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe difficulty with agriculture is that too many faulty payments are still being made.
Svårigheten med jordbruk är att det fortfarande sker för många felaktiga utbetalningar.
EnglishAs concerns the EAGGF-Guarantee, we believe the number of faulty transactions is still excessive.
Vi anser att antalet klandervärda transaktioner fortfarande är för stort inom EUGFJ:s garantisektion.
EnglishAs concerns the EAGGF-Guarantee, we believe the number of faulty transactions is still excessive.
Vi anser att antalet klandervärda transaktioner fortfarande är för stort inom EUGFJ: s garantisektion.
EnglishWhat is more, your line of reasoning is also faulty, as you are presuming that the two markets are the same size.
Dessutom är ert resonemang felaktigt, eftersom ni antar att de två marknaderna har samma storlek.
EnglishI would remind you of the case in which three people died in Greece after using a faulty steam iron.
Jag vill påminna er om det grekiska fallet där tre personer dog efter att ha använt ett felaktigt ångstrykjärn.
EnglishIt appeared that faulty is precisely what these production methods are, and they must be opposed from the beginning.
Det visade sig att felaktiga produktionsmetoder är felaktiga, och de skall bekämpas från början.
EnglishWe know that we have no faulty Members.
Vi vet att det inte finns ofullkomliga ledamöter ibland oss.
EnglishThese included fire hydrants rusted shut, faulty life jackets, faulty lifeboat engines and locked emergency exits.
Bland dessa fanns tre fastrostade brandsläckare, felaktiga livvästar, trasiga livbåtsmotorer och låsta nödutgångar.
EnglishAnother disturbing issue is the fact that resources have been lost through faulty application of these funds.
Ett annat oroande tema är det faktum att medel har gått förlorade på grund av ett felaktigt användande av strukturfonderna.
EnglishIt is not acceptable that Europe should periodically have to suffer the consequences of America's faulty financial system.
Det är inte acceptabelt att EU periodvis måste bli lidande till följd av USA:s bristfälliga finansiella system.
EnglishThe accident which occurred on 27 October may be attributed to a combination of faulty design and subsequent inspection errors.
Haveriet den 27 oktober berodde på kombinationen av ett konstruktionsfel och den efterföljande felsökningen.
EnglishNo, the sound's not faulty -- righting writing wrongs.
EnglishAlthough this idea of the Commission unfortunately has a somewhat faulty basis there is also much that is positive about Marco Polo.
Fastän kommissionens utgångspunkt tyvärr inte är helt korrekt innehåller Marco Polo även mycket positivt.
EnglishEach time a product is found to be faulty, the question will arise: was it already faulty or did the user break it?
Varje gång man konstaterar en brist hos en produkt uppstår frågan: var den redan sönder eller har användaren haft sönder den?
EnglishFar too many people (particularly young people) suffer burns and scars because of faulty fireworks or mishandling.
Alltför många människor (i synnerhet ungdomar) lider av brännskador och ärr på grund av bristfälliga fyrverkerier eller felhantering.
EnglishFaulty regulations and obstacles both old and new can mean our failing to make the most of our historic opportunity for new freedom and success.
Vi är dock inte ensamma i världen - e-handel betyder konkurrens, inte bara för företag utan också för politiker.
EnglishSo, in principle, the seller should cover all shipping costs (your sending the faulty camera to the seller; the seller's returning the repaired camera to you).
I princip ska alltså säljaren stå för alla fraktkostnader för att skicka kameran fram och tillbaka.
EnglishAre there faulty materials?
EnglishI was accredited with not being present in this House to record my vote when, in actual fact, I was here but my card was faulty.
Jag registrerades som frånvarande i denna kammare vid omröstningar som jag egentligen var närvarande vid men mitt kort var felaktigt.
EnglishFor years, the Council has approved faulty accounts and so disqualified itself from finding the right candidate.
Ministerrådet har under alla år godkänt bristfälliga räkenskaper och har därigenom diskvalificerat sig när det gäller att hitta den rätta kandidaten.

Más szótárak