angol-svéd fordítás erre a szóra: far


Erre gondoltál: får,
EN

"far" svéd fordítás

SV

"far" angol fordítás

volume_up
far {csak egyessz.}
volume_up
fara {hímn. és nőn.}

EN far
volume_up
{melléknév}

Unfortunately, the Commission action plan does not go far enough in this direction.
Olyckligtvis går kommissionens handlingsplan inte lång nog i den här riktningen.
It also goes back a long way as far as this term of Parliament is concerned.
Det har en lång historia även vad denna mandatperiod beträffar.
This role has been downgraded for far too long, although it is a key role.
Denna roll är under alltför lång tid undervärderad men har en mycket viktig betydelse.
Little wonder we have driven so much manufacturing to the Far East!
Inte konstigt att vi har tvingat så mycket produktion till Fjärran östern!
We must ensure that there is transparency of the political process in the Far East.
Vi måste se till att det finns öppenhet i den politiska processen i Fjärran östern.
Frozen chickens are being imported from Brazil and from the Far East.
Fryst kyckling importeras från Brasilien och från Fjärran östern.
far (és: odd, removed, outland)
Let us hope that that day is not too far away.
Låt oss hoppas att denna dag inte är alltför avlägsen.
Your reaction has been far removed from what one would expect of a guardian of the Treaties.
Er reaktion har varit helt avlägsen från vad man kan förvänta sig av fördragens väktare.
Therefore, let us get to grips with social inequality before this entire matter is pushed too far into the future.
Låt oss alltså ta tag i den sociala ojämlikheten innan hela saken blir för avlägsen.
far (és: off, further)
Europe's share of the increase is falling drastically each year to the benefit of Asia, the Far East and America.
Andelen av ökningen minskar drastiskt för varje år till förmån för Asien, Bortre Orienten och Amerika.
Europe' s share of the increase is falling drastically each year to the benefit of Asia, the Far East and America.
Andelen av ökningen minskar drastiskt för varje år till förmån för Asien, Bortre Orienten och Amerika.
Double-click the visible icon to select the cell at the furthest end of the icon.
Om du dubbelklickar med den här markören på det synliga spåret så markeras cellen i bortre änden av spåret.

Szinonimák (svédül) a(z) far szóra:

far
fara

Példamondatok a(z) "far" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
Därför finns bara ett alternativ när det gäller subventioner - att avskaffa dem.
EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Förfinansieringen är alltför komplicerad för många små- och medelstora företag.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishSo far, the 100 000 officially registered as victims have received USD 300 each.
Hittills har de 100 000 officiellt registrerade offren mottagit 300 dollar var.
EnglishIn my opinion, such a far-reaching scorched earth policy is really unnecessary.
Jag anser att en sådan långtgående brända jordens taktik egentligen inte behövs.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours.
EnglishIn the southern countries in particular, notes are far more popular than coins.
Särskilt i de sydligare länderna är papperspengar väsentligt populärare än mynt.
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishUnfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
Tyvärr har bara 7 miljarder euro, eller 1 procent av pengarna, hittills influtit.
EnglishThe other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
Den andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
EnglishWe have 10 political families registered - from the far right to the far left.
Vi har tio registrerade politiska familjer, från högerkanten till vänsterkanten.
EnglishThere are many things we can do, which the Member States have failed to do so far.
Det finns en mängd som vi kan göra, som medlemsstaterna hittills inte har gjort.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Skandalen med dioxinkycklingarna, bästa kolleger, är ingen accident de parcours .
EnglishAs far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.
Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.
EnglishThe economy and competition have dominated cooperation in the EU for far too long.
Ekonomi och konkurrens om marknad har alltför länge fått dominera EU-samarbetet.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
Vi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
EnglishBoth countries have worked hard and they have achieved enormous progress so far.
Båda dessa länder har arbetat hårt, och de har gjort enorma framsteg hittills.
EnglishHowever, we need to recognise that progress in this area has been far too slow.
Vi måste dock erkänna att utvecklingen på området har gått alldeles för långsamt.
EnglishAs far as I am concerned, two basic questions arise from what Mr Titley has said.
Hos mig uppkommer två grundläggande frågor i anslutning till det som Titley sade.
EnglishGiven the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
Med tanke på den massiva fördrivningen av civilbefolkningen är den alltför svag.