angol-svéd fordítás erre a szóra: to earn

EN

"to earn" svéd fordítás

EN to earn
volume_up
[earned|earned] {ige}

What seems to be of prime importance is how much a Member will earn and what for.
Det viktiga verkar vara om man kan tjäna på det och på vilket sätt.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
This makes it very difficult for people to earn a living.
Det innebär att det blir väldigt svårt för människor att tjäna sitt uppehälle.
This is how you earn the credibility and regain the trust of European citizens.
Detta är sättet för att vinna och återvinna de europeiska medborgarnas förtroende.
We are talking about a very promising technology, which nevertheless has yet to earn the trust of society.
Vi talar om en teknik som är mycket lovande men som fortfarande måste vinna samhällets förtroende.
It must be earned if it is to win recognition under international law.
Den måste förtjänas om den skall vinna erkännande i enlighet med internationell rätt.
Europe has done enough to earn the right to send a collective message.
EU har gjort tillräckligt för att förtjäna rätten att sända ett gemensamt budskap.
The European Central Bank is a new institution that has to earn the confidence of the public.
Europeiska centralbanken är en ny institution som måste förtjäna allmänhetens förtroende.
permit the producers concerned to earn a fair income,
tillåta de berörda producenterna att förtjäna en rimlig inkomst,
That is something that you and your Commissioners will have to earn: every day, every month, brick by brick, in this stronger, closer European Union.
Det är något som ni och era kommissionärer måste förvärva varje dag, varje månad, sten för sten, i denna starkare, närmare Europeiska union.
These are not academic issues – this is about quality of life, people's opportunities to earn a living and reap the benefits of their savings and pensions.
Detta är inga akademiska frågor – vad det handlar om är livskvalitet, människors möjlighet att förtjäna sitt levebröd och skörda frukterna av besparingar och pensioner.

Példamondatok a(z) "to earn" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
Mina herrar ordförande! I det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
EnglishDuring this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
Under hela den perioden såg jag inte en enda säng och tjänade inte ett öre extra.
EnglishWhy should someone not be allowed to earn overtime if that is what they choose to do?
Varför skulle någon inte tillåtas att arbeta övertid om det är vad de själva vill?
EnglishWe must realize that women still earn 30 % less than men for work of equal value.
Vi måste inse att kvinnor fortfarande tjänar 30 % mindre än män för likvärdigt arbete.
EnglishAn Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.
En språklärare i Estland kan tiodubbla sin lön genom att arbeta i Bryssel.
EnglishThe European Union used to earn billions from the export of textile machinery.
Europeiska unionen tjänade tidigare miljarder på export av textilmaskiner.
EnglishThe European Union used to earn billions from the export of textile machinery.
Europeiska unionen tjänade tidigare miljarder på export av textilmaskiner.
EnglishIt is not something with which we are born, but something that we have to earn.
Det är inget man föds med utan något som vi måste göra oss förtjänta av.
EnglishNormally, the country where you work will tax the income you earn on its territory.
Normalt sett ska du betala skatt på din inkomst i landet där du arbetar.
English(PL) Mr President, in the European Union, women earn an average of 15 to 25% less than men.
(PL) Herr talman! I EU tjänar kvinnor i genomsnitt 15-25 procent mindre än män.
EnglishThere are hundreds of thousands of people who earn their living at the Post Office.
Det finns hundratusentals människor som tjänar sitt levebröd på posten.
EnglishPeople react by voting with their feet and go where they can earn a crust.
Folk reagerar genom att rösta med fötterna, genom att ge sig iväg, på jakt efter bröd.
EnglishInstitutions earn their credentials by operating in a transparent manner.
Institutionerna vinner i trovärdighet på att ha en insynsvänlig verksamhet.
EnglishThat is almost more than some of the ordinary people earn in about two years.
Det är nästan mer än vad en del vanligt folk tjänar på ungefär två år.
EnglishIt might also be added that boys have much better jobs and so earn more, too.
Till detta kommer att pojkarna har mycket bättre jobb, och därigenom tjänar de alltså mera.
EnglishIt is simply unacceptable that women in the EU earn on average 15% less than men.
Det är helt enkelt oacceptabelt att kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 15 procent mindre än män.
EnglishFor these visas, people in those countries have to pay roughly as much as they earn per month.
Människorna i dessa länder måste betala ungefär en månadslön för ett sådant visum.
EnglishOn average, the Chinese today earn three times as much as the Africans.
Kineserna tjänar i dag i genomsnitt tre gånger så mycket som afrikanerna.
EnglishOnly then will it earn the same high reputation as the Deutsche Bundesbank has in my country.
Nu kommer den snart att ha samma höga anseende som Bundesbank åtnjuter i mitt land.
EnglishGood will may earn you appreciation around the world, but it is not the basis of good policy.
De lovvärda känslorna gör er omtyckt av alla, men gör inte någon bra politik.