angol-svéd fordítás erre a szóra: downward

EN

"downward" svéd fordítás

SV

EN downward
volume_up
{határozószó}

downward (és: downwards)
volume_up
neråt {hsz}
In future, in a new programming period, it will be necessary to ensure that variations downward and upward are possible.
I framtiden behöver man se till att det inför en ny programperiod finns variationsmöjligheter både uppåt och neråt.

Szinonimák (angolul) a(z) downward szóra:

downward

Példamondatok a(z) "downward" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
Vi hotas av en global nedåtgående spiral som vi varken kan eller vill acceptera.
EnglishTo quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
Jag citerar Platon: ”Vi måste följa vägen framåt och undvika att gå vägen bakåt”.
EnglishAccording to my assessment, this leads to a downward pressure on the containment level.
Enligt min bedömning leder det till ett nedåtriktat tryck på inneslutningsnivån.
EnglishStocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
Glasålbestånden tilltar och avtar, även om trenden totalt sett är nedåtgående.
EnglishThe rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
Räddningspaketen kunde bara hejda den nedåtgående spiralen på kort sikt.
EnglishYou talked about the measures you have taken to stop the downward spiral of prices.
Ni talade om de åtgärder som ni har vidtagit för att stoppa den nedåtgående prisspiralen.
EnglishWe have a downward spiral, a negative spiral, which is a dangerous one.
Vi har en nedåtgående spiral, en negativ spiral, och det är mycket farligt.
EnglishYou believe in true ravin happy endings... even while the world around you spirals downward!
Ni tror på kärlek och lyckliga slut fast världen runt er sjunker till botten.
EnglishIf we do nothing, the countries will remain trapped in a downward spiral.
Om vi inte gör något åt det kommer de här länderna att fortsätta i en nedåtgående spiral.
EnglishStocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
. – Under de senaste åren har ålbestånden i Europa minskat dramatiskt.
EnglishWith this icon you can move the entry selected in the list box of the Navigator downward.
Klicka på den här ikonen om du vill flytta den markerade posten nedåt i Navigator-rutan.
EnglishThe downward trend has indeed slowed, but we are not there yet.
Nedåttendensen har visserligen saktats av, men vi har inte lyckats vända den ännu.
EnglishDoes the Commission recognise the downward trend in Europe's largest industry, tourism?
Är kommissionen medveten om den nedåtgående trenden inom Europas största industri, turismen?
EnglishA negative value shifts the object upward and a positive value downward.
Med negativa tal flyttar du objektet uppåt, med positiva nedåt.
EnglishThis is a symbol of a downward spiral that can only lead to an escalation of violence.
Det är symbolen för en situation som spårat ur och som bara kan leda till en våldsam radikalisering.
EnglishThe profits from cereals have also been very much affected by downward pressure on prices.
Avkastningen av spannmål har också hamnat under prispress.
EnglishThe Treaty of Lisbon is bringing the EU out of its downward spiral.
Med Lissabonfördraget kan vi bryta EU:s negativa utveckling.
EnglishUse this option to move the contents of the selected range downward when cells are inserted.
Med detta alternativ flyttas innehållet i cellerna i det markerade området nedåt när nya celler infogas.
EnglishEurope is a relative exception, but not to the extent of correcting a worldwide downward trend.
Europa är ett undantag, men inte i sådan utsträckning att det kan rätta till en negativ global trend.
EnglishThis will therefore lead to a downward alignment of consumer policy throughout the European Union.
Det kommer att leda till en anpassning nerifrån av konsumentpolitiken inom hela Europeiska unionen.