angol-svéd fordítás erre a szóra: down-to-earth

EN

"down-to-earth" svéd fordítás

EN down-to-earth
volume_up
{melléknév}

down-to-earth
There's no denying he's refreshingly down-to-earth for a corporate executive.
Man kan inte förneka att han är en väldigt jordnära företagsledare.
(DE) Mr President, after all this excitement, perhaps we need a more down-to-earth approach.
Efter denna upprörda stämning kanske vi behöver ett mer jordnära förhållningssätt.
However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words.
Vi behöver emellertid också den jordnära strategi som jag läste mellan raderna i Charles Clarkes text.
down-to-earth (és: comfortable, hands-on, handy, utilitarian)
down-to-earth (és: realistic)

Szinonimák (angolul) a(z) down-to-earth szóra:

down-to-earth
English

Példamondatok a(z) "down-to-earth" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
Titeln på vårt parlamentsbeslut är ”Att ta ner rymden till jorden”.
EnglishWe are incapable of producing down-to-earth legislation with which our citizens can identify.
Vi har inte förmåga att skapa konkreta lagar i vilka medborgarna kan känna igen sig.
EnglishPresidencies start with big goals, but real life brings us all back down to earth.
Ordförandeskapen börjar med högtflygande mål, men verkligheten för oss alla tillbaka ned på jorden.
EnglishThe goddess of beauty, Aphrodite...... come down to Earth in mortal form.
Skönhetens gudinna, Afrodite...... förkroppsligad här på jorden.
EnglishMr President, I think we should come back down to earth.
Herr ordförande! Jag tycker att vi borde återvända till verklighetens fasta mark.
EnglishWe have tried to demystify the satellite agencies: to bring them down to earth as it were.
Vi har strävat efter att avmystifiera satellit-byråerna: att så att säga föra ner dem på jorden.
EnglishEuropean Space Policy: How to bring space down to earth (debate)
Den europeiska rymdpolitiken: Att ta ner rymden till jorden (debatt)
EnglishStars have shined down on earth's life for billions of years.
Stjärnor har skinit ner på jordens liv under flera miljarder år.
EnglishLet us bring it all down to earth just a little bit shall we?
Det kanske har blivit dags för lite nykter realism, inte sant?
EnglishThe Council must stop pleading ignorance of the problem, come back down to earth and face reality.
Rådet måste sluta skylla på okunnighet om problemet, komma ned på jorden och inse den verkliga situationen.
EnglishIn fact, the more people see these images, the more perhaps we will bring space down to earth.
Det är faktiskt så att ju fler människor som ser dessa bilder desto lättare är det att ta ner rymden till jorden.
EnglishStudying the figures which the Court of Auditors quotes for each country will bring you back down to earth with a bump.
Om man studerar revisionsrättens siffror för varje land kommer man snabbt ned på jorden igen.
EnglishLadies and gentlemen, following the Alliance of Civilisations, we must come down to earth and continue voting.
Mina damer och herrar! Efter alliansen mellan civilisationer måste vi komma ner på jorden och fortsätta med omröstningen.
EnglishI think that we must get away from this, and conduct a more down-to-earth policy along the lines of zero tolerance.
Jag anser att vi måste komma bort från det, att vi alltså måste föra en nykter politik i riktning mot zero tolerance.
EnglishLet us come back down to earth!
Låt oss återvända till verklighetens fasta mark!
EnglishWe say how appalled we are, and then we come back down to earth and say, 'Oh, Vladimir, do you think you have a problem?
Vi säger att vi är förfärade, och sedan kommer vi tillbaka ner på jorden och säger: ”Åh Vladimir, tycker du att du har ett problem?”
EnglishWe say how appalled we are, and then we come back down to earth and say, ‘ Oh, Vladimir, do you think you have a problem?
Vi säger att vi är förfärade, och sedan kommer vi tillbaka ner på jorden och säger: ” Åh Vladimir, tycker du att du har ett problem? ”
EnglishCome back down to earth, Mr Aznar!
EnglishAspenberg’s own research is down-to-earth; despite having a small budget, it has produced many frequently cited results.
Per Aspenbergs egen forskning ligger nära den kliniska vardagen och har trots en liten budget producerat mängder med flitigt citerade resultat.
English. - I supported this resolution on 'how to bring space down to earth' as I believe we should support a European space policy.
skriftlig. - (EN) Jag stödde denna resolution om ”att ta ned rymden” eftersom jag anser att vi bör stödja en europeisk rymdpolitik.