EN down period
volume_up
{főnév}

down period
volume_up
formsvacka {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "down period" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is important to cut down the derogation period from 'four plus two' to 'three plus two' years.
Det är viktigt att korta undantagsperioden från ”fyra plus två” till ”tre plus två”.
EnglishIt did not reply within the time period laid down and is replying now, orally, two months late.
Rådet svarade inte inom den fastställda tidsfristen och svarar nu muntligen, med två månaders försening.
EnglishIt was on this basis that, in 2005, the first integrated guidelines were laid down for the period from then to 2008.
Det var på denna grund som man 2005 fastställde de första integrerade riktlinjerna för perioden 2005-2008.
EnglishMr Burke, I understand your frustration, but the period of time laid down for every period of questions this evening has been complied with.
Herr Burke! Jag förstår er frustration men vi har följt det fastställda tidschemat för varje frågeperiod här ikväll.
EnglishIt is to be prohibited for vendors to demand down payments during the period for reflection which, moreover, is to be extended from 10 to 14 days.
Det blir förbjudet för säljare att begära handpenning under ångerfristen och den förlängs dessutom från 10 till 14 dagar.
EnglishIf the State concerned does not comply with the opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.
Om den berörda staten inte rättar sig efter yttrandet inom den tid som angivits av kommissionen, får kommissionen föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol.