angol-svéd fordítás erre a szóra: down payment

EN

"down payment" svéd fordítás

EN down payment
volume_up
{főnév}

1. általános

down payment
volume_up
kontantinsats {hímn. és nőn.}

2. üzleti

down payment (és: dp)
volume_up
handpenning {hímn. és nőn.}

3. közgazdaságtan

volume_up
delbetalning {hímn. és nőn.}

4. pénzügy

down payment
volume_up
handpenning {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) down payment szóra:

down payment
English

Példamondatok a(z) "down payment" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn my opinion, a Member of the European Parliament must be able to obtain full information on all spending of European money down to the lowest payment level;
En ledamot av Europaparlamentet måste enligt min uppfattning kunna få fullständig information om alla utbetalningar av gemenskapens pengar ner till lägsta utbetalningsnivå.
EnglishUnder this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
Genom programmet får konsumenter ersättning för att de skrotar bilar som är äldre än tio år. Den premie de får används som betalning vid köpet av en ny bil.
EnglishI am therefore very pleased that today, we intend to lay down fixed payment deadlines and reminder charges for both private and public contracting authorities.
Jag är därför mycket nöjd över att vi idag har för avsikt att fastslå fasta tidsfrister för betalning och påminnelseavgifter för både privata och offentliga upphandlande organ.
EnglishIn my view a Member of the European Parliament should be able to obtain full information about all expenditure of European funds, right down to the lowest payment level;
En ledamot av Europaparlamentet måste enligt min uppfattning kunna få fullständig information om alla utbetalningar av gemenskapens pengar ner till lägsta utbetalningsnivå.
EnglishThat is why we need a tailored development package for the poorest countries, not as a substitute for what we could achieve later, but as a down payment on it.
Det är anledningen till att vi behöver ett anpassat utvecklingspaket för de fattigaste länderna, inte som ersättning för vad vi skulle kunna uppnå senare, utan som ett förskott på det.
EnglishThe recast directive in fact lays down categorical payment terms and appropriate penalties to encourage prompt payments within the Union by both public authorities and private companies.
Det omarbetade direktivet innehåller kategoriska betalningsvillkor och lämpliga påföljder för att främja betalningar i tid inom unionen från både myndigheter och privata företag.