angol-svéd fordítás erre a szóra: disingenuous

EN

"disingenuous" svéd fordítás

EN disingenuous
volume_up
{melléknév}

disingenuous (és: crooked, dishonest, foul, murky)
It is disingenuous to try to claim that it is not an agreement.
Det är oärligt att försöka påstå att detta inte är ett avtal.
To represent it as anything else is disingenuous and misleading.
Att presentera det som något annat är oärligt och missledande.
Detta är ganska oärligt.
disingenuous (és: ambidextrous, artificial, bad, double)

Szinonimák (angolul) a(z) disingenuous szóra:

disingenuous
English

Példamondatok a(z) "disingenuous" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe institutions are being disingenuous to the people they purport to represent.
Institutionerna är oärliga mot de människor som de påstår sig företräda.
EnglishTo portray it in the complete opposite way of what is intended is completely disingenuous.
Att framställa det på helt motsatt vis mot vad som var avsett är helt och hållet oärligt.
EnglishTo represent it as anything else is disingenuous and misleading.
Att presentera det som något annat är oärligt och missledande.
EnglishWhat do we gain by using such disingenuous language?
Vad vinner man genom att på detta sätt använda sig av ett tvetydigt språk?
EnglishIt is disingenuous to try to claim that it is not an agreement.
Det är oärligt att försöka påstå att detta inte är ett avtal.
EnglishIf they were aware of it, then disingenuous arguments were used.
Om de kände till det, så användes lömska argument.
EnglishThe actions of the Commission are somewhat disingenuous.
Kommissionärens handlingar är en smula ohederliga.
EnglishI find this policy to be very disingenuous and destructive, and to be so in a way exemplified clearly by the current report.
Jag finner denna politik mycket lömsk och destruktiv, vilket det aktuella betänkandet är ett bra exempel på.
EnglishThe choice of words is biased and disingenuous.
EnglishI will say nothing more than that in respect of the yellow-bellies on my right, but they certainly are disingenuous at best!
Jag kommer inte att säga något mer än detta, när det gäller fegisarna till höger om mig. Men i alla händelser är de inte ärliga!
EnglishThis is somewhat disingenuous.
EnglishThis is why interference by Europe can now be experienced in the countries of the developing world as disingenuous, arrogant and neo-colonialist.
Därför kan en europeisk inblandning i länderna i tredje världen nu uppfattas som ouppriktig, arrogant och neokolonialistisk.
EnglishThis honesty stands in marked contrast to the disingenuous and self-serving speech delivered by the British Prime Minister in this Chamber yesterday.
Denna ärlighet står i skarp kontrast till det försåtliga och egennyttiga anförandet av den brittiske premiärministern här i kammaren i går.
EnglishIt is dangerous and disingenuous to link the so-called ‘ war on terror’, in conjunction with the USA, with the non-proliferation of weapons of mass destruction.
De är fullspäckade med pompösa och hycklande intressen och innehåller inte enda omnämnande om vem som tillverkar, sprider och använder dessa vapen.
EnglishYou have had a touch of the Mandelsons - saying that everything is absolutely fine and spinning that the accounts are clean is disingenuous and simply not true.
Ni har fått en släng av Mandelson - men att påstå att allt är jättebra och vinkla saken så att kontona skulle vara rena är oärligt och helt enkelt osant.
EnglishIt is dangerous and disingenuous to link the so-called ‘war on terror’, in conjunction with the USA, with the non-proliferation of weapons of mass destruction.
Det är både farligt och oärligt att sammankoppla det så kallade kriget mot terrorismen i Förenta staternas tappning med icke-spridningen av massförstörelsevapen.
EnglishIt is unfair, disingenuous and indeed misleading to say that those who oppose funding for stem cell research are preventing the discovery of cures for serious illnesses.
I en tidigare debatt i denna kammare sade jag att dessa personer som förundrar sig över vår skapelses mirakel nu måste agera i mänsklighetens intresse.
EnglishOne test of the Commission - I think Mr Liikanen was disingenuous in what he said this morning - is whether there is a genuine openness to alternatives.
Ett kriterium för att bedöma kommissionen - jag anser att Liikanen inte var riktigt ärlig när han talade i förmiddags - är om det finns en verklig öppenhet för alternativ.
EnglishMr President, I think you have covered the point I was going to raise but Mr Bourlanges is being deliberately, or otherwise, disingenuous in the point of order he has raised.
Herr ordförande! Jag tror att ni har täckt den fråga som jag tänkte ta upp, men Bourlanges är lömsk, avsiktligt eller ej, i den ordningsfråga som han ställde.
EnglishIt is simply disingenuous to say, as the Commission has, that the classification of documents as confidential has no link with public access to such documents.
Det är helt enkelt fel att, som kommissionen, hävda att det inte finns något samband mellan handlingars säkerhetsklassificering och allmänhetens tillgång till sådana handlingar.