angol-svéd fordítás erre a szóra: discourteous

EN

"discourteous" svéd fordítás

EN discourteous
volume_up
{melléknév}

discourteous
My SNP colleague Mr Hudghton and I did not join in the discourteous and petulant walk-out from President Chirac's speech this morning.
Min SNP-kollega Hudghton och jag deltog inte i det ohövliga och griniga protestuttåget från president Chiracs tal i förmiddags.
discourteous (és: angry, bad, beastly, cruel)
discourteous (és: haughty, high, lofty, overbearing)
discourteous

Szinonimák (angolul) a(z) discourteous szóra:

discourteous
English
courteous

Példamondatok a(z) "discourteous" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI apologise, as I did not intend to be discourteous to the House.
Jag ber om ursäkt för jag hade inte för avsikt att vara oartig mot kammaren.
EnglishI would just like to clarify that for fear that it might be seen as discourteous.
Jag ville bara klargöra detta eftersom det kan verka oartigt.
EnglishIt is discourteous to Members and interrupts the debates.
Det är oartigt mot ledamöterna och orsakar avbrott i debatterna.
EnglishI hope that this serious incidence of discourteous, incompetent and inconsiderate behaviour will not be repeated.
Jag hoppas att ett så allvarligt, smaklöst, inkompetent och uselt agerande inte upprepas i framtiden.
EnglishAvoiding those countries would be discourteous and would paint a distorted picture of the activity of ACP countries.
Det vore oartigt att undvika dessa länder, och det skulle ge en förvrängd bild av AVS-ländernas verksamhet.
EnglishI feel it would be discourteous to say no, but it would also be too hasty on my part to give an answer right away.
Jag tycker att det verkar ohyfsat att säga nej, men det vore också väl brådstörtat av mig att ge er ett svar nu.
EnglishIt is very discourteous to make that sort of remark, openly in the Chamber, when the Member concerned is not present.
Det är mycket ohövligt att göra denna typ av kommentar öppet i kammaren, när den berörda ledamoten inte är närvarande.
EnglishEven if the way Strasbourg behaved may be considered discourteous, there was no illegality or misappropriation.
Även om staden Strasbourgs agerande skulle kunna anses som ohöviskt har det inte skett någon illegal handling eller förskingring.
EnglishMy SNP colleague Mr Hudghton and I did not join in the discourteous and petulant walk-out from President Chirac's speech this morning.
Min SNP-kollega Hudghton och jag deltog inte i det ohövliga och griniga protestuttåget från president Chiracs tal i förmiddags.
EnglishIn the course of this debate, the Commission has been described as discourteous, our action improvised, dysfunctional and laggardly.
Jag vill helt enkelt betona att det finns de som kritiserar kommissionen så snart det finns minsta tvivel om huruvida vi rättar oss efter unionens lagar.
EnglishIn the course of this debate, the Commission has been described as discourteous, our action improvised, dysfunctional and laggardly.
Under denna debatt har kommissionen beskrivits som hänsynslös, och våra åtgärder har beskrivits som improviserade, dåligt fungerande och för sent genomförda.
EnglishI do not want to be discourteous either to the Council or the Commission, but the Minister spoke for 23 minutes and 49 seconds, and the Commissioner spoke for 21 minutes and 19 seconds.
Jag vill inte vara oförskämd mot vare sig rådet eller kommissionen, men ministern talade i 23 minuter och 49 sekunder, och kommissionsledamoten talade i 21 minuter och 19 sekunder.
EnglishBut one country, France, has not yet ratified it, and it would be discourteous to my country's parliament to make changes to our Rules of Procedure before the Treaty has been formally adopted.
Men ett land, nämligen Frankrike, har ännu inte ratificerat fördraget och det skulle därför vara ohövligt mot parlamentet i mitt land att ändra arbetsordningen, innan fördraget formellt har antagits.