angol-svéd fordítás erre a szóra: disagreeable

EN

"disagreeable" svéd fordítás

EN disagreeable
volume_up
{melléknév}

We know that the ECHO issue is extremely disagreeable: a billion ecus are at stake.
Vi vet att frågan om ECHO är obehaglig: Här står en miljard ecu på spel.
Yesterday's debate here in the Chamber concerning European culture was quite a disagreeable experience.
Debatten här i går om den europeiska kulturen var en ganska obehaglig upplevelse.
Yesterday' s debate here in the Chamber concerning European culture was quite a disagreeable experience.
Debatten här i går om den europeiska kulturen var en ganska obehaglig upplevelse.
disagreeable (és: beastly, brittle, comfortless, nasty)
disagreeable (és: crabby, crusty, ill-humoured, moody)
disagreeable (és: bad, brittle, distasteful, evil)
disagreeable (és: hostile, inimical, unfriendly, unkind)

Szinonimák (angolul) a(z) disagreeable szóra:

disagreeable
agreeable

Példamondatok a(z) "disagreeable" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBeing bounced into these again and again by the Commission is extremely disagreeable.
Att gång på gång kastas in i dessa av kommissionen är synnerligen obehagligt.
EnglishBeing bounced into these again and again by the Commission is extremely disagreeable.
Det är beklagansvärt att fiskeriutskottet återigen tvingades in i detta läge.
EnglishPolitical freedom involves allowing the expression of opinions that we find disagreeable.
Det tillhör våra politiska friheter att kunna uttala åsikter som är misshagliga för oss.
EnglishI think it is very disagreeable of Parliament to tell us that it received the proposal too late.
Jag tycker att det är mycket otrevligt av parlamentet att säga att förslaget kom för sent.
EnglishI find it disagreeable to have taken part in the votes we have had when there are so few of us.
Jag tycker att det känns obehagligt att delta i de omröstningar som vi har haft när vi är så få.
EnglishMy own country would find the whole situation even more disagreeable.
För mitt land skulle hela situationen få en extra sur smak.
EnglishThe Commissioner said that Members of Parliament would find that this was disagreeable, and that is indeed the case.
Kommissionären sade att parlamentets ledamöter skulle finna detta obehagligt, och så är verkligen fallet.
EnglishIn the severest wave of repression for ten years the dictator wants to rid himself of dissidents who are disagreeable to him.
I den värsta vågen av förtryck på tio år vill diktatorn göra sig av med för honom obekväma dissidenter.
EnglishIn other words, it is a noise which any right-minded person will experience as disagreeable and which we can do without.
Det handlar alltså om ljud som inte upplevs som trevliga av en förnuftig människa och som vi alltså vill slippa.
EnglishMr President, I get the disagreeable feeling that the rapporteur sees the fight against terrorism as just as big a problem as terrorism itself.
Jag tycker det är logiskt att man fortsätter på denna bana i mandatperiodens sista betänkande.
EnglishI think it is very disagreeable of Parliament to tell us that it received the proposal too late.
Det var tack vare kommissionen, dess enträgna arbete och fortsatta strävan efter en övergångslösning som parlamentets öronmärkning kunde räddas.
EnglishRussia must of course acknowledge that there have been changes that it may find disagreeable, but which the people themselves have chosen.
Vi har bidragit till många förändringar och infört en viss öppenhet, också när det gäller hur Palestina förvaltas.
EnglishIn this case, we have chosen to support the original proposals as a counterbalance to the disagreeable tendencies in this Parliament.
I detta fall har vi valt att stödja ursprungsförslagen som en motkraft till de olustiga strömningarna i detta parlament.
EnglishRussia must of course acknowledge that there have been changes that it may find disagreeable, but which the people themselves have chosen.
Ryssland måste naturligtvis erkänna att det har skett förändringar som landet finner otrevliga, men som folket själv har valt.
EnglishI can understand that it is disagreeable to be monitored by troublesome MEPs, but it is still necessary for us to join forces more effectively at times like these.
Jag förstår att det är besvärligt att kontrolleras av besvärliga parlamentsledamöter, men ändå är det nödvändigt att vi vid sådana här tillfällen samarbetar bättre.
EnglishThe recital in the report stating that the introduction of a joint resettlement programme would make illegal immigration less attractive is particularly disagreeable.
Skälen till betänkandet där det sägs att införandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram skulle göra olaglig invandring mindre attraktivt är särskilt lite tilltalande.
EnglishI realise that my report is far from perfect and that numerous other changes could have been included; however, I fear that Parliament finds the word discipline somewhat disagreeable.
Och eftersom jag vet att min föredragning inte är fullkomlig och det skulle kunna finnas ganska många ändringsförslag, är jag rädd att kanske ordet disciplin påverkar parlamentet negativt.
EnglishThat is when you get cheating and bad supervision and when even the EU' s inspectors and their attempts to carry out inspections are viewed as abusive meddling or as disagreeable acts of hostility.
Därför blir det fusk och dålig kontroll, och därför kan till och med EU:s kontrollanter och kontrollförsök uppfattas som otidiga inblandningar eller obehagliga fientliga handlingar.
EnglishThat is when you get cheating and bad supervision and when even the EU's inspectors and their attempts to carry out inspections are viewed as abusive meddling or as disagreeable acts of hostility.
Därför blir det fusk och dålig kontroll, och därför kan till och med EU: s kontrollanter och kontrollförsök uppfattas som otidiga inblandningar eller obehagliga fientliga handlingar.