angol-svéd fordítás erre a szóra: to devour

EN

"to devour" svéd fordítás

EN to devour
volume_up
[devoured|devoured] {ige}

As a consequence of the Treaty of Lisbon, people are now saying that Parliament should devour a greater proportion of the money.
Som en följd av Lissabonfördraget höjs nu röster för att parlamentet ska sluka en större andel av pengarna.
I take note of what he said in relation to us nourishing our children rather than devouring them.
Jag noterar vad han sade om att vi skall nära våra barn i stället för att sluka dem.
In addition, the Essen projects have devoured a larger proportion of the Union' s funding for transport than was agreed.
Dessutom skulle projekten i Essen sluka en större del av unionens trafikfinansiering än vad man enats om.
to devour (és: to consume, to waste)

Példamondatok a(z) "to devour" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
EnglishPeople are asking themselves whether a monster has been created which will devour us all.
Och man frågar sig om det inte kommer att födas ett monster som slukar oss alla.
EnglishIf this happens, the market will devour even itself.
Om det blir så kommer marknaden att förgöra sig själv.
EnglishYou will not devour this boy's head today.
Ni ska inte få mumsa på den här gossens huvud idag.
EnglishExperience shows that languages which are used more widely and in a more economically active way 'devour' small ones.
Erfarenheten har visat att de språk som används i större utsträckning och på ett mer ekonomiskt aktivt sätt ”slukar” mindre språk.
EnglishKonrad Adenauer once said - and he knew what he was saying - that the surest way to pacify a tiger was to allow it to devour you.
Konrad Adenauer sade vid något tillfälle - och han visste vad han talade om - att det säkraste sättet att lugna ned ett odjur är att låta dig slukas.
EnglishCombating the pests that devour and damage crops is a necessary challenge in terms of both food security and the protection and improvement of our environment.
Det är en nödvändig utmaning att bekämpa skadegörare, som slukar och förstör grödor, både när det gäller livsmedelstrygghet och skydd och förbättring av vår miljö.