angol-svéd fordítás erre a szóra: detrimental

EN

"detrimental" svéd fordítás

EN detrimental
volume_up
{melléknév}

detrimental (és: bad, deleterious, evil, harmful)
Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.
Bristen på konkurrens är direkt skadlig för konsumenterna och för ekonomin.
Illegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
Det olagliga fisket måste stoppas - det har en mycket skadlig inverkan på laglydiga fiskare.
This must surely have had a detrimental effect on local production.
Detta har säkerligen haft en skadlig inverkan på den lokala produktionen.
detrimental
Rejecting REACH would undoubtedly be detrimental to all sides, therefore.
Att förkasta Reach skulle därför utan tvivel vara till förfång för alla parter.
However, the arguments put forward are misleading and will have a detrimental effect.
Argumenten som framförts är emellertid missvisande och kommer att vara till förfång.
In our history superpowers have always been detrimental to peace.
I vår historia har supermakter alltid varit till förfång för freden.

Szinonimák (angolul) a(z) detrimental szóra:

detrimental
detriment
English

Példamondatok a(z) "detrimental" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWork that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
Arbete som är för tungt eller farligt för kvinnor är ofta skadligt även för män.
EnglishThe references in this resolution to the Lisbon Treaty are highly detrimental.
Hänvisningarna till Lissabonfördraget i denna resolution är till stor nackdel.
EnglishThat would be detrimental to economic growth and improving employment in Europe.
Det skulle vara förödande för den ekonomiska tillväxten och ökad sysselsättning i EU.
EnglishIn addition, I fail to see how they could be detrimental to the European Parliament.
Jag kan för övrigt inte förstå hur de kan vara skadliga för Europaparlamentet.
EnglishIt would also be detrimental to cooperation with, and confidence in, the Commission.
Det skulle också vara skadligt för samarbetet med och förtroendet för kommissionen.
EnglishThis flagging out has enormous detrimental consequences for the European Union.
Utflaggningen har stora ofördelaktiga följder för den Europeiska unionen.
EnglishRather, they tend to suffer the detrimental consequences of the liberalisation of trade.
Kvinnorna drabbas snarare av de ödesdigra följderna av handelns liberalisering.
EnglishI shall vote against this, as this is highly detrimental to the ordinary account holder.
Eftersom det är till stor nackdel för vanliga kontoinnehavare, röstar jag emot.
EnglishWe must not go about it in a way that is detrimental to operational national systems.
Vi får inte hantera det på ett sätt som är till men för fungerande nationella system.
EnglishClearly, this is potentially detrimental to road safety and to competition.
Givetvis kan detta få negativa konsekvenser för trafiksäkerheten och för konkurrensen.
EnglishThe line being followed by the Commission can only be detrimental to the shipyards of Europe.
Kommissionens inställning kan endast vara till nackdel för de europeiska varven.
EnglishThe agreement will be renegotiated if it transpires that it entails detrimental consequences.
Avtalen ska omförhandlas om det visar sig att det medför negativa konsekvenser.
EnglishIt is already having a detrimental effect both in terms of integration and combating crime.
Det är ju negativt både ur en integritetssynpunkt och ur brottsbekämpningssynpunkt.
EnglishThis situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
Denna situation är till nackdel för alla - för både EU och Turkiet.
EnglishThe agreement will be renegotiated if it transpires that it entails detrimental consequences.
Avtalen ska omförhandlas om det visar sig att de medför negativa konsekvenser.
EnglishThese are detrimental not only to companies but also, of course, to Europe' s citizens.
Detta skadar inte bara företagen utan givetvis också Europas medborgare.
EnglishOne of the effects of this is particularly detrimental to the peripheral parts of the country.
En av effekterna av detta är särskilt menligt för de yttre delarna av landet.
EnglishThat is detrimental to good decision-making on economic reforms.
Så mycket har klargjorts sedan hösttoppmötet när Kokrapporten diskuterades här.
EnglishWork that is too heavy or dangerous for women is often detrimental to men too.
En oro för hållbarheten är något annat som vi kan förvänta oss av kvinnor och kvinnliga nätverk.
EnglishSuch attacks result in tension and they are detrimental to the good name of the country.
Sådana angrepp resulterar i spänningar och skadar landets goda namn.