angol-svéd fordítás erre a szóra: deleterious

EN

"deleterious" svéd fordítás

EN deleterious
volume_up
{melléknév}

deleterious (és: bad, detrimental, evil, harmful)
The political instability of our partner is also having a deleterious impact on our expanding cooperation.
Vår partners politiska instabilitet har också en skadlig effekt på vårt utökade samarbete, och framtiden kan komma att bli än mer oförutsägbar.
In fact, in some respects, it has a net deleterious effect on the environment as those goods are simply re-imported back into the EU, after all.
I vissa avseenden har det faktiskt en skadlig nettoeffekt på miljön eftersom dessa varor trots allt helt enkelt importeras tillbaka till EU.
If it is intended to ban driftnets, then logic would suggest a ban on beam trawling or indeed any other method of fishing deemed to be deleterious to the environment.
Om avsikten är att förbjuda drivgarn, så säger logiken att man också borde förbjuda trålning och i sanning varje annan fiskemetod som kan anses vara skadlig för miljön.

Szinonimák (angolul) a(z) deleterious szóra:

deleterious

Példamondatok a(z) "deleterious" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOzone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.
De ozonförstörande ämnena har en negativ påverkan under mycket lång tid.
EnglishBut whether they are useless or whether they are helpful, they are certainly not deleterious to health.
Men oavsett om de är verkningslösa eller inte är de säkerligen inte hälsovådliga.
EnglishCosts are not apportioned for all the deleterious consequences caused, only for a small number of factors.
Kostnaderna fördelas inte på samtliga negativa konsekvenser utan bara på ett fåtal faktorer.
EnglishIf you have this deleterious mutation in this gene, you're 90 percent likely to get cancer in your life.
Om du har den här mutationen i den här genen, är det 90 procent större risk att du får cancer i ditt liv.
EnglishIn addition, we are also still awaiting the promised limit values for noise made by toys that is deleterious to health.
Dessutom väntar vi fortfarande på de utlovade gränsvärdena för ljud från leksaker som är skadliga för hälsan.
EnglishInbreeding, when closely related individuals breed, may impose costs to individuals due to the increased risk of expressing deleterious recessive alleles in the offspring.
En stor del av min forskning inom sexuell selektion har kretsat kring hur genetiskt släktskap påverkar partnerval och fortplantning.
EnglishThe possible deleterious effect of genetically modified plants is grudgingly admitted, but dismissed as insignificant - you could have bet on that being here, too.
Den tänkbara skadliga effekten av genetiskt modifierade växter medges motvilligt, men avvisas som insignifikant - det kunde man också slå vad om att det skulle finnas med.
EnglishWhere that is not possible, it is essential that the public be informed of the potentially deleterious effect on consumers of all the harmful substances that have been used.
Där det inte går är det mycket viktigt att allmänheten informeras om de potentiellt skadliga effekterna på konsumenterna av alla de farliga ämnen som har använts.
EnglishWe were gradually moving, in the European Union, away from the system of direct support that had such deleterious environmental and economic consequences, and now we are rushing back in.
I Europeiska unionen försökte vi successivt komma ifrån systemet för direktstöd som var så skadligt för miljön och ekonomin, och nu är vi på väg dit igen med full fart.
EnglishAre we in fact putting ourselves in a situation where we're coming too close to thresholds that could lead to deleterious and very undesired, if now catastrophic, change for human development?
Försätter vi oss i en situation- -där vi närmar oss- -trösklar som kan leda till- -skadliga och mycket oönskade- -kanske katastrofala förändringar- -för människans utveckling?