angol-svéd fordítás erre a szóra: defeat

EN

"defeat" svéd fordítás

EN defeat
volume_up
{főnév}

volume_up
förlust {hímn. és nőn.}
An offensive that was illogical and unwise led to the total defeat of Saakashvili's army of clowns.
En offensiv som var ologisk och oförnuftig resulterade i en total förlust för Saakashvilis pajasarmé.
Oförmögen att ta en förlust i någon form.
I can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph.
Jag förstår om deltagarna där var lättade över att det inte blev en förlust, men det var knappast en seger.
defeat (és: beating, hiding, reversal, reverse)
The defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Revolutionens nederlag följdes av mörka, grymma år och hårda repressalier.
The isolation of Lukashenko as a person will lead to his defeat.
Isoleringen av Lukasjenko som person kommer att leda till hans nederlag.
A heavy defeat for the Ministry for Economic Affairs and even for Chancellor Schröder.
Ett kraftigt nederlag för ekonomiministeriet och till och med för förbundskansler Schröder.
defeat

Szinonimák (angolul) a(z) defeat szóra:

defeat

Példamondatok a(z) "defeat" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHow can destruction of the Land Registry contribute to the defeat of terrorism?
Hur kan förstörandet av fastighetsregistret bidra till krossandet av terrorismen?
EnglishThere is only one way to defeat terrorism: by safeguarding the rule of law.
Det finns bara ett sätt att bekämpa terrorism: genom att skydda rättsstatsprincipen.
EnglishYou must confront your own defeat: the people of Europe said no to the invasion of Iraq.
Ni måste erkänna er besegrad: EU-medborgarna sade nej till invasionen av Irak.
EnglishThat will effectively mean the defeat of the Treaty of Rome project.
Detta kommer i realiteten att innebära ett misslyckande för Romfördragets projekt.
EnglishWe, I lost the referendum on Europe, and we must confront that defeat.
Vi, jag, förlorade EU-folkomröstningen, och vi måste erkänna oss besegrade.
EnglishIt is not the sort of political community that will defeat nationalism.
Det är inte den sortens politiska gemenskap som kan bekämpa nationalismen.
EnglishThis is what defeated the Lisbon Strategy and it will defeat this strategy also.
Det är vad som fick Lissabonstrategin på fall, och det kommer att knäcka även den här strategin.
EnglishAs my colleagues rightly said, we speak about America's defeat of communism and Nazism.
Som mina kolleger så riktigt påpekade talar vi om Amerikas seger över kommunismen och nazismen.
EnglishOnly the defeat of the conquerors will bring peace and order.
Bara efter dess seger över erövrarna kommer fred och ordning att bli möjligt.
EnglishA genuine and proper system is needed to defeat criminal organisations and gangs.
Ett riktigt och ordentligt system behövs för att slå tillbaka mot kriminella organisationer och ligor.
EnglishFirstly, it should not be forgotten that we suffered defeat at the hands of the WTO.
För det första får vi inte glömma att vi besegrades i WTO.
EnglishMr President, does not the advice you just issued to Mrs Jackson defeat the object of the exercise?
Herr ordförande! Det besked ni just gav Jackson kullkastar inte det syftet med övningen?
EnglishAnd if we defeat these, as I hope we do, more is coming.
Och om vi besegrar dem, som jag hoppas att vi gör, så kommer mer att komma.
EnglishThat might suit the EU's expansionist agenda, but it will not defeat terrorism.
Det kanske skulle överensstämma med EU:s expansionistiska agenda, men det är inte så vi besegrar terrorismen.
EnglishMr President, on 10 June, all Europeans suffered an electoral defeat.
Herr talman! Den 10 juni led alla européer ett valnederlag.
EnglishThe united Europe is founded on the defeat not just of Nazism but also of Communism.
Det förenade Europa är inte bara grundat på besegrandet av nazismen utan också på besegrandet av kommunismen.
EnglishIt makes no reference to the 60th anniversary of the defeat of fascism.
Programmet tar inte upp 60-årsdagen av fascismens fall.
EnglishOtherwise, the interpretation made by the House's services will defeat the whole object of the reform.
I annat fall kan den tolkning som görs av parlamentets enheter rasera hela syftet med reformen.
EnglishThis is a scourge that we must defeat across the whole of Europe.
Denna är ett gissel som vi måste övervinna i hela Europa.
EnglishWe twice supported the defeat of the Ports Directive but we are not against maritime policy in general.
Vi stödde två gånger förkastandet av hamndirektivet men vi är inte emot havspolitik i allmänhet.