EN dash
volume_up
{főnév}

1. általános

volume_up
aning {hímn. és nőn.}
dash (és: bounce, drive, pace, pep)
volume_up
fart {hímn. és nőn.}
volume_up
rusning {hímn. és nőn.}
Liberalisation leads to a dash for gas, forcing us to import gas from some very fragile regimes.
Avreglering leder till rusning efter gas, vilket tvingar oss att importera gas från vissa mycket bräckliga regimer.
volume_up
tillsats {hímn. és nőn.}
dash (és: bit, crumb, grain, inch)
volume_up
smula {hímn. és nőn.}
dash (és: panache, bravura)
volume_up
bravur {hímn. és nőn.}
dash (és: crush, pep, snap, verve)
volume_up
kläm {hímn. és nőn.}
dash (és: drain, dregs, lick, splash)
volume_up
skvätt {hímn. és nőn.}
dash (és: splash)
volume_up
plask {seml.}
dash (és: advance, breakaway)
volume_up
framstöt {hímn. és nőn.}
volume_up
anstrykning {hímn. és nőn.}
dash (és: lap, splash)
dash (és: effervescence)
dash
AutoCorrect has modified your text and minus signs have been replaced with dashes.
Din text korrigerades av AutoKorrigering: ett minustecken har ersatts av ett tankstreck.
A string such as " x[a space][two minus signs]x " will be replaced by " x[a space][dash]x ".
En teckensträng som " x[ett blanksteg][två minustecken]x " ersätts med "x[ett blanksteg][tankstreck]x ".
A string in the form of " x[a space][minus][a space]xx " will be replaced by " x[a space][dash][a space]xx ".
En teckensträng som " x[ett blanksteg][minus][ett blanksteg]xx " ersätts med "x[ett blanksteg][tankstreck][blanksteg]xx ".
dash
volume_up
anlopp {seml.}
dash
dash
dash
volume_up
framrusning {hímn. és nőn.}
dash
volume_up
stänkning {hímn. és nőn.}
dash (és: rush)
volume_up
rusch {csak tsz}

2. Nagy-Britannia

dash (és: finery, frippery, gaiety, show)
volume_up
prål {seml.}
dash (és: ostentation, show)
volume_up
vräkighet {hímn. és nőn.}

3. "dashboard", köznyelvi

dash (és: dashboard)
volume_up
instrumentbräda {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "dash" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Eller så kanske jag kan sätta ihop ett av långa och korta isbitar -- isbits-morse.
EnglishThat is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Det är priset man får betala när man är dum nog att låta girigheten styra.
EnglishContinuous lines are created from a combination of the dash-dash type.
Heldragna linjer skapar du med en kombination av typerna Bindestreck-Bindestreck.
EnglishThe environment could easily be forgotten in the final dash for cash.
Miljön kan lätt glömmas bort i slutspurten om de många miljarderna.
EnglishHere you can enter any character to be used as a separator, such as a dash (" - ").
Här kan du skriva in ett valfritt tecken som ska visas som skiljetecken, t.ex. ett bindestreck (" -").
EnglishDash, if anything goes wrong, I want you to run as fast as you can.
Om nåt går fel...... så vill jag att du springer så fort du kan.
EnglishIf we dash these hopes again, we will be limiting our influence in the East in every respect.
Om vi återigen grusar detta hopp kommer vi att minska våra möjligheter att påverka på alla områden.
EnglishOnly the closing stock price is visibly marked by a small dash.
Endast slutkursen markeras med ett synligt streck.
EnglishAn example of a non-breaking dash would be in a company name such as A-Z.
Ett exempel är ett företagsnamn som A-Ö.
EnglishChanged positions are marked with an offset dash at the page border if Record and Display were selected.
De ställen som du har ändrat markeras med ett streck i marginalen om du har markerat både Registrera och Visa.
EnglishThe subordinate item appears as a dash.
Den har redan en underordnad post som är en skiljelinje.
EnglishThe cursor becomes a dash with a right and left arrow.
Muspekaren förvandlas till en dubbelpil.
EnglishThis corresponds to the dash of the flashing text cursor, if it is placed before the character selected as the anchor.
Detta motsvarar den blinkande textmarkörens streck när det står framför det tecken som har valts som ankare.
EnglishThe starting point of the dash is a minus sign.
Streckets begynnelsepunkt är ett minustecken.
EnglishClick the subordinate item (i.e. the dash).
Klicka på den underordnade posten, d.v.s. linjen.
EnglishMr President, you are quite right, I was at a meeting in Luxembourg this morning and had to dash back for this vote.
Du har helt rätt, jag var på ett möte i Luxemburg i morse och fick skynda mig tillbaka till den här omröstningen.
EnglishIf you want to have a separating dash on the toolbar, drag an icon slightly to the right while holding down the (Alt) key.
Om du vill ha ett streck på symbollisten drar du en ikon lite åt höger samtidigt som du håller ner Alt-tangenten.
EnglishThis is at least a dash of good news.
Det är åtminstone en antydan till goda nyheter.
EnglishIn the autumn of 2007, three accidents occurred, each involving Dash8 Q400 aircraft in Aalborg, Vilnius and Copenhagen respectively.
Under hösten 2007 havererade tre flygplan av typen Dash8 Q400 i respektive Ålborg, Vilnius och Köpenhamn.
EnglishIt was put to us by an Assistant Secretary of the United Nations that we really do need 'a dash to the finish' over the next five years.
En av FN:s biträdande generalsekreterare sade att vi verkligen måste ”spurta” under de kommande fem åren.