angol-svéd fordítás erre a szóra: to cut down

EN

"to cut down" svéd fordítás

EN to cut down
volume_up
{ige}

1. általános

This severely restricts the foundation on which practical efforts to cut down greenhouse gases are to be based.
Härigenom har grunden för att verkligen reducera växthusgaserna blivit mycket smalare.
to cut down
to cut down
That is an enormous amount of funding that would be required to replace the loss of oxygen that we cut down by cutting these trees.
Det skulle krävas enorma finansieringsbelopp för att ersätta det syre som vi förlorar genom att hugga ned dessa träd.

2. divat és öltözködés

to cut down

Példamondatok a(z) "to cut down" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Vi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
EnglishNobody needs to cut down the current weekend driving bans by even one minute.
Ingen behöver förkorta existerande helgtrafikförbud med så mycket som en minut.
EnglishThe number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
Först gick det tre flyg per dag, sedan drog man ned antalet flyg till två per dag.
EnglishThe only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
Det enda effektiva sättet att bekämpa sjukdomen är att avverka eller bränna träden.
EnglishIs it really reasonable that so much forest has to be cut down and the produce exported?
Är det verkligen rimligt att så mycket skog ska huggas ner och sedan exporteras?
EnglishThe Slovak minority has also been cut down from 300 000 to 10 000 members.
Den slovakiska minoriteten har även den minskat från 300 000 till 10 000 medlemmar.
EnglishIncreased competition sadly only increases the temptation to cut down on safety.
Den tilltagande konkurrensen gör tyvärr frestelsen att spara in på säkerheten bara större.
EnglishOur thoughts can only go out to them today as they were cut down in the prime of life.
Våra tankar kan bara gå till dem i dag, eftersom de bragdes om livet i sina bästa år.
EnglishEven before the event, orders are being cut down and people are being put out of jobs.
Till och med före det inträffade, skärs order ner och människor förlorar sina arbeten.
EnglishIn my view, the number of joint committees could be cut down even further.
Antalet rådskonstellationer tycker jag skulle kunna begränsas ytterligare.
EnglishWe need to cut taxes, clamp down on regulation, and defend the freedom to engage in business.
Jag har inte funnit någon av dessa lösningar eller förslag i betänkandet, tvärtom.
EnglishDuring the Cultural Revolution in China many square kilometres of forest were cut down.
Under kulturrevolutionen i Kina höggs många kvadratkilometer skog ned.
EnglishNow, what we need to do in the future is to ensure that tax evasion is cut down.
I framtiden måste vi försäkra oss om att minska skatteflykten.
EnglishEarlier versions of the Commission mandate have been further cut down.
Tidigare versioner av kommissionens mandat har reducerats ytterligare.
EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Ändå ger vi ekonomiskt stöd till odlingen av tobaksväxter samtidigt som vi skär ned cannabisväxter.
EnglishIt is important to cut down the derogation period from 'four plus two' to 'three plus two' years.
Det är viktigt att korta undantagsperioden från ”fyra plus två” till ”tre plus två”.
EnglishIf I see later that we have cut down on speaking time then I may give the floor again.
Om jag senare märker att vi har talartid kvar kan jag på nytt tilldela ordet till den personen.
EnglishWe must cut down the number of initiatives: there will be only three.
Vi måste skära ned antalet initiativ: det kommer att finnas bara tre.
EnglishWe have to cut down some of the barriers within and between the professions.
Vi måste undanröja några av hindren inom och mellan yrkena.
EnglishLet us cut EU law down drastically from its 85 000 pages.
Låt oss genomföra en drastisk reducering av de 85 000 sidorna EU-lagstiftning!