angol-svéd fordítás erre a szóra: crude oil

EN

"crude oil" svéd fordítás

SV

EN crude oil
volume_up
{főnév}

1. "unrefined oil"

crude oil
volume_up
råolja {hímn. és nőn.} (oraffinerad olja)
All efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Alla insatser bör koncentreras på att öka säkerheten i utvinningen av råolja.
I see Europe, and the budget in particular, as a very large crude oil tanker.
Jag ser Europa, och särskilt budgeten, som en mycket stor tanker med råolja.
Are they interested in climate change or in the price of crude oil?
Bryr de sig om klimatförändringarna eller priserna på råolja?

Szinonimák (angolul) a(z) crude oil szóra:

crude oil

Hasonló fordítások a(z) "crude oil" szóra svédül

crude főnév
Swedish
crude melléknév
oil főnév
to oil ige

Példamondatok a(z) "crude oil" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is essential to make the most effective and efficient use of crude oil.
Det är viktigt att använda råoljan så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
EnglishWe also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
Vi behöver också differentiera övriga råoljekällor så snart som möjligt.
EnglishWith the rise in crude oil prices there is going to be much more pressure on the Mediterranean.
Genom de ökade oljepriserna kommer trycket på Medelhavet att öka ännu mer.
EnglishQuite the opposite in fact, crude-oil prices are lower than before the oil crises.
Tvärtom, råoljepriserna är lägre än de var före oljekrisen.
EnglishEU-wide, the use of biomass already makes up more than half the crude oil units.
Inom EU representerar redan idag användningen av biomassa hälften av de råoljeenheter som därmed sparats in.
English. - (FI) Mr President, Commissioner, crude oil is more expensive than ever.
för GUE/NGL-gruppen. - (FI) Herr talman, herr kommissionsledamot! Råoljan är dyrare än någonsin.
EnglishThat is less than 0.2% of EU’s total crude oil imports.
Det är mindre än 0,2 procent av EU:s totala råoljeimport.
EnglishIn the week ending 16 June, US reserves of crude oil rose by 1.4 m barrels to 347.1 m barrels.
De amerikanska råoljelagren ökade i veckan fram till den 16 juni med 1,4 miljoner fat till totalt 347,1 miljoner fat.
EnglishThe only thing that was true was the interest of the North American oil industry in gaining control of crude oil in Iraq.
Det enda som var sant var att den nordamerikanska oljeindustrin ville få kontroll över råoljan i Irak.
EnglishThis shows us, once again, how dependent we are on crude oil supplies and that we must press forward on alternatives.
Detta visar återigen hur beroende vi är av råoljeleveranser och att vi måste pressa på när det gäller att finna alternativ.
EnglishThere have been many directives regulating the minimum level of crude oil and/ or petroleum products.
Produkterna kommer från tredjeland, och en minskning av förråden skulle kunna få allvarliga effekter för gemenskapens ekonomiska verksamhet.
EnglishThe reason why they will now last for far longer is that these profits were used to seek out new stocks of crude oil.
Anledningen till att de nu kommer att räcka betydligt längre är att vinsterna användes till att söka efter nya råoljefyndigheter.
EnglishThe era of cheap crude oil has gone.
Den billiga råoljans epok är förbi.
EnglishThe Black Sea is turning blacker and blacker, not from the natural causes to which it owes its name but from the colour of crude oil.
Svarta havet blir svartare och svartare, inte av naturliga orsaker som har gett det sitt namn, utan på grund av råoljan.
EnglishIt is estimated that reserves of bituminous oil are over double the size of reserves of crude oil extracted using conventional methods.
Man beräknar att reserverna av bituminös olja är mer än dubbelt så stora som råoljereserverna som utvinns med hjälp av konventionella metoder.
EnglishAt the time, crude oil reached USD 140 a barrel, with major effects on the general economy and on private individuals in the European Union.
Vid den tidpunkten nådde råoljan upp till 140 US-dollar per fat med stora konsekvenser för den allmänna ekonomin och för enskilda personer i EU.
EnglishIt is true that the United States’ reserves of crude oil and petroleum products have recently reached record levels.
Det är en väldokumenterad statistisk övertygelse bland experter att priserna på olja och oljeprodukter stadigt sjunker i samband med ökade reservnivåer i större importländer.
EnglishI have just come from an OPEC meeting, and the price of USD 30 for crude oil provides us with an opportunity to make totally new investments in this sector.
Jag kommer precis från ett Opec-möte och 30 dollar för råoljan ger oss möjlighet att göra praktiskt taget nya investeringar på området.
EnglishAt the same time, we have to remember that this cooperation is as important for Russia as it is for the EU, since up to 60% of Russian crude oil goes to the EU.
Samtidigt måste vi komma ihåg att detta samarbete är lika viktigt för Ryssland som för EU, eftersom upp till 60 procent av den ryska råoljan går till EU.
EnglishThe turbulence in the region is translating into a rise in crude oil prices in world markets, something which is very apparent to everyone who lives in the European Union.
Turbulensen i denna region håller på att omsättas i en ökning av råoljepriserna på världsmarknaden, något som är märkbart för alla som bor i EU.