angol-svéd fordítás erre a szóra: craftsman

EN

"craftsman" svéd fordítás

EN craftsman
volume_up
{főnév}

craftsman (és: artificer, artisan, handyman, crafter)
volume_up
hantverkare {hímn. és nőn.}
A craftsman is always pleased to hear his work is appreciated.
En hantverkare blir alltid nöjd att höra att hans arbete uppskattas.
We need a craftsman, a handyman, rather than a statesman.
Vi behöver en hantverkare, en händig person, snarare än en statsman.
His printer, a rural craftsman, has also been sentenced.
Hans tryckare, en hantverkare på landsbygden, dömdes också.

Szinonimák (angolul) a(z) craftsman szóra:

craftsman

Példamondatok a(z) "craftsman" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUsura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman.
EnglishNo, a craftsman's talent as a writer is required here.
Nej, här krävs en hantverksmässig skicklighet som författare...
EnglishIt would still be possible to add the qualification of master craftsman to a higher-ranking category, however, by including it in Annex II of the directive.
Det skulle dock fortfarande gå att lägga in kvalifikationen mästare i en högre kategori, genom att ta med den i bilaga II till direktivet.
EnglishWhen ranking qualifications, for example, the German Master Craftsman or Tradesman Certificate belongs in at least the third or fourth of the eight levels.
När kvalifikationerna rankas hör till exempel det tyska hantverksmästarediplomet eller handelsmansdiplomet till minst den tredje eller den fjärde av de åtta nivåerna.