angol-svéd fordítás erre a szóra: cosy

EN

"cosy" svéd fordítás

EN cosy
volume_up
{főnév}

cosy (és: cap, case, cozy, fairing)
volume_up
huv {hímn. és nőn.}
cosy (és: cozy)
volume_up
kåsös {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) cosy szóra:

cosy

Példamondatok a(z) "cosy" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI do not envisage anything cosy of the kind that the honourable Member describes.
Jag föreställer mig ingenting mysigt av den typ som den ärade ledamoten beskriver.
EnglishIt is a sop to fans, stitched up with the CFO, and a cosy compact in changing rooms.
Det är ett sätt att muta fansen som sytts ihop av CFO och en bekvämt sätt att kohandla på.
EnglishI am not speaking out here in favour of some wonderfully cosy form of small-scale agriculture.
Jag förespråkar inte här något slags underbart, rart småjordbruk.
EnglishIt shows that Europe seems increasingly set to become a cosy ministerial talk-shop.
Detta illustrerar hur Europa ännu mer hotar att bli ett objekt för hemliga överläggningar mellan ministrar.
EnglishThose who expect a cosy and civilised transfer of power in all or any of these countries might think again.
De som förväntar sig ett smidigt och civiliserat maktskifte i alla eller några av dessa länder måste kanske tänka om.
EnglishIt would have been a lot more cosy than this.
Det hade varit betydligt mysigare än här.
EnglishLet us make no mistake: the Commission's cosy calculation that we can take the best and leave the rest will not work.
Sanningen är den att kommissionens trivsamma plan att vi ska ta de bästa och strunta i resten inte kommer att fungera.
EnglishThe flood tide of migrants along our southern borders is upsetting our cosy calculation that inequality can be sustained without cost.
Floden av migranter längs våra södra gränser rubbar vår bekväma beräkning att orättvisa kan fortgå utan kostnader.
EnglishIt is wrong to start cracking the whip now and to expect that the Irish will then cosy up to us - that is utter nonsense.
Det skulle vara fel att svinga piskan nu och förvänta sig att irländarna skulle ställa sig bakom oss - det är rent och skärt nonsens.
EnglishOtherwise, our 2005 budget already belongs to the cosy little world of a Europe with worldwide ambitions and a provincial budget.
Det måste erkännas att vi detta år överförde cirka 150 miljoner euro av oförbrukade medel till förskottsbetalningar av nästa års utgifter.
EnglishGothenburg offers a massive choice of first-class restaurants, cosy pubs, bargain shopping, theatres, museums and events to suit all tastes.
Göteborg erbjuder mängder av läckra restauranger, ombonade pubar, fyndrik shopping, teatrar, museer och evenemang för alla smaker.
EnglishOtherwise, our 2005 budget already belongs to the cosy little world of a Europe with worldwide ambitions and a provincial budget.
I annat fall kommer budgeten för 2005 att tillhöra den mysiga lilla värld som utgörs av ett Europa med globala ambitioner och provinsiell budget.
EnglishToo many cosy deals were done with other people's money and people were prepared to turn a blind eye to the weaknesses of those deals.
Alldeles för många små smarta affärer gjordes med andra människors pengar och människor var beredda att blunda för svagheten i de affärerna.
EnglishThis evening’ s debate, which we are holding in the cosy circle of insiders, revolves around a technology – cogeneration – which is a recognised environmental tool.
Kraftvärme innebär samtidig framställning av elenergi och värmeenergi i vad som vanligtvis är en energisparande process.
EnglishThe immigration proposals, as these reach us via the media, very much smack of a cosy PR exercise between Great Britain and Spain.
Förslagen beträffande invandringen, såsom dessa når oss via media, verkar i mångt och mycket vara ett publicistiskt väggspel mellan Storbritannien och Spanien.
EnglishThis evening’s debate, which we are holding in the cosy circle of insiders, revolves around a technology – cogeneration – which is a recognised environmental tool.
Kvällens debatt, som vi håller i en trevlig krets av initierade, handlar om en teknik – kraftvärme – som är ett erkänt miljöverktyg.
EnglishIt seems that September 11 has been a catalyst for a cosy relationship between Russia and the US, in which the US turns its eye the other way.
Det verkar som den 11 september har gett upphov till självbelåtna förbindelser mellan Ryssland och Förenta staterna, där Förenta staterna inte låtsas om vad som sker.
EnglishThe European home, which does not at the moment perhaps feel so warm and cosy, must be open to our neighbouring countries when they fulfil the necessary requirements.
Det europeiska hemmet, som för tillfället kanske inte känns så mysigt och ombonat, måste vara öppet för våra grannländer när de uppfyller de nödvändiga kraven.
EnglishThat nuclear installation on the west coast of Britain, far from the cosy seat of power in London, has been and remains a cause of serious concern to Irish citizens.
Detta kärnkraftverk på den brittiska västkusten, långt borta från maktens salar i London, har varit och är fortfarande ett allvarligt problem för de irländska medborgarna.
EnglishMember States have still to amend laws which are sometimes too cosy as regards the conditions for establishment, the mobility of the young and the recognition of diplomas.
Det krävs emellertid också att medlemsstaterna ändrar sina lagar, som ibland är alltför rigida vad gäller villkor för hemvist, ungdomars rörlighet och erkännande av utbildningsbevis.