angol-svéd fordítás erre a szóra: to consume

EN

"to consume" svéd fordítás

EN to consume
volume_up
[consumed|consumed] {ige}

It is often said that the Balkans produce more history than they can consume.
Det sägs ofta att Balkan producerar mer historia än de kan konsumera.
In our opinion, consumers themselves can decide what kind of food they want to consume.
Enligt vår mening kan konsumenterna själva avgöra vilken sorts livsmedel de önskar konsumera.
It offers such bad wines bought outside the Union that nobody wants to consume them.
Det erbjuder viner som köpts utanför unionen, som är av så dålig kvalitet att ingen vill konsumera dem.
The biggest savings are to be made if we consume even less energy.
De största besparingarna kan åstadkommas genom att förbruka mindre energi.
In Europe, we are irresponsibly consuming the national insurance contributions of young people.
I Europa håller vi på att på ett oansvarigt vis förbruka de ungas pensionsbesparingar.
They provide great flexibility since they can consume hydrogen and other fuels such as natural gas, ethanol and methanol.
De ger stor flexibilitet eftersom de kan förbruka vätgas och andra bränslen såsom naturgas, etanol och metanol.
It is enough to ruin the reputation of high-quality beverages which have been consumed for centuries without any risk of harmful effects.
Detta räcker för att förstöra anseendet för dessa kvalitetsdrycker, som har konsumerats i århundraden utan risk.
In fact, tourism, which has until now been funded indirectly and in various ways by the European Union, has all too often remained merely a way of consuming land.
Den har emellertid alltför ofta bara varit ett sätt att förstöra landområden.
to consume (és: to devour, to waste)
It is useless because today the status quo enables everyone to consume the sort of chocolate that they actually want.
Det är onödigt för status quo gör det idag möjligt för var och en att förtära den choklad han vill.
They want to be sure that the product they are to consume is safe: the traceability and identification system will make it possible to guarantee the safety and quality of beef.
Han vill vara säker på att den produkt han skall förtära är hälsosam: genom spårbarhets- och identifikationssystemet kan nötköttets säkerhet och kvalitet garanteras.
to consume

Példamondatok a(z) "to consume" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishConsumers have the right to know what is contained in the foodstuffs they consume.
Konsumenterna har rätt att veta vad som finns i de livsmedel som de konsumerar.
EnglishAt the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.
Exempelvis dricker vi vin men vi livnär oss inte ännu på ved från våra skogar.
EnglishThey are not counting on selling cleaner cars or cars that consume less energy.
Den räknar inte med att sälja renare bilar eller bilar som förbrukar mindre energi.
EnglishThe Netherlands produces far more meat than the Dutch themselves can consume.
Nederländerna producerar mycket mer kött än vad nederländarna själva kan äta upp.
EnglishThis is what we are dependent on, this is what will soon consume 70 % of oil.
Det är ju dem vi är beroende av, de slukar ju snart 70 procent av vår olja.
EnglishWe already vaccinate our cattle for a whole array of diseases and consume them daily.
Vi vaccinerar redan vår boskap mot en hel rad sjukdomar och konsumerar dem dagligen.
EnglishThis is what we are dependent on, this is what will soon consume 70% of oil.
Det är ju dem vi är beroende av, de slukar ju snart 70 procent av vår olja.
EnglishPeople on low incomes are worst affected since they consume more sugar and saturated fats.
Låginkomsttagare drabbas värst när de konsumerar mer socker och mättade fetter.
EnglishPerhaps it is time that people acquired the same rights as the products they consume.
Det kanske är dags för människorna att få samma rättigheter som de varor de konsumerar.
EnglishDiesel vehicles consume less fuel and produce fewer carbon dioxide emissions.
Dieselfordon förbrukar mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid.
EnglishIt is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Det är konsumenternas sak att välja vilka produkter de vill använda.
EnglishConsumers ought themselves to be able to choose what products they wish to consume.
Konsumenterna måste själva få välja vilka produkter de önskar använda.
EnglishConsumers must be able to feel sure that the products they are about to consume are healthy.
Konsumenten skall kunna lita på att den produkt som skall konsumeras är hälsosam.
EnglishThe first point to emerge from this is that it is not completely safe to consume this meat.
Till att börja med framgår det av detta att förtäring av sådant kött inte är riskfri.
English   – Every year fires consume a significant proportion of Europe’s forests.
   – Varje år förstörs en betydande andel av EU:s skogar av bränder.
EnglishIt will introduce factors for injustice and fail to penalise those who consume most heavily.
Detta kommer att skapa orättvisor och inte straffa dem som konsumerar mest.
EnglishAt the heart of all this are the people who ultimately consume these foodstuffs, the consumers.
I centrum måste den stå som i slutänden använder livsmedlen, nämligen konsumenten.
EnglishWe would consume 150 million of these, leaving a surplus of 30 million hectolitres of wine.
Det skulle alltså finnas en överproduktion på 30 miljoner hektoliter vin.
English   – Every year fires consume a significant proportion of Europe’ s forests.
– Varje år förstörs en betydande andel av EU: s skogar av bränder.
EnglishWe need to invest in research into cheaper engines that consume less oil.
Vi måste investera i forskning för att utveckla billigare motorer som förbrukar mindre olja.