angol-svéd fordítás erre a szóra: confrontation

EN

"confrontation" svéd fordítás

EN confrontation
volume_up
{főnév}

confrontation (és: crunch, face-off, facedown)
volume_up
konfrontation {hímn. és nőn.}
There should be cooperation, not confrontation, on this difficult project.
Det måste ske samarbete, inte konfrontation, om detta svåra projekt.
We are not up to confrontation for the sake of confrontation.
Vi vill inte ta initiativ till en konfrontation för konfrontationens skull.
The junta has chosen confrontation with thousands of peaceful demonstrators.
Juntan har valt konfrontation med de tusentals fredliga demonstranterna.
confrontation (és: collision, conflict, engagement)
volume_up
sammanstötning {hímn. és nőn.}
If this confrontation should unfortunately occur, its consequences would be unpredictable.
Om en sådan sammanstötning olyckligt nog ändå skulle inträffa, är konsekvenserna omöjliga att förutse.
This new confrontation has led to a worsening of the humanitarian situation, which is already very difficult throughout the region.
Dessa nya sammanstötningar medför att den redan svåra humanitära situation ytterligare förvärras i hela området.
confrontation
volume_up
konfrontering {hímn. és nőn.}
Confrontation is not what we want to achieve.
Konfrontering är inte vad vi vill åstadkomma.

Szinonimák (angolul) a(z) confrontation szóra:

confrontation

Példamondatok a(z) "confrontation" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
Det är ju meningen att dessa konfrontationer skall ha en förebyggande verkan.
EnglishThis is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
Det finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.
EnglishEurope needs constructive action and less politically-motivated confrontation.
Europa behöver konstruktiva åtgärder och färre politiskt motiverade motstridigheter.
EnglishThe Basques and the majority of Spaniards are tired of this policy of confrontation.
Baskerna och majoriteten av spanjorer är trötta på den här konfrontationspolitiken.
EnglishIt is also a confrontation over Côte d'Ivoire's most valuable asset, cocoa.
Det är också en konflikt om Elfenbenskustens mest värdefulla tillgång, kakao.
EnglishUnfortunately we are still seeing a certain amount of confrontation on both sides.
Tyvärr är det så att vi fortfarande ser en viss aggression från båda håll.
EnglishThe end of the confrontation between the two blocs had rendered NATO superfluous.
När blockkonfrontationen upphörde hade också Nato blivit överflödigt.
EnglishThey were created by vile, violent and ethnically-based confrontation.
De blev det på grund av avskyvärda, våldsamma och etniskt grundade konfrontationer.
EnglishI shall comment on just two issues which have caused serious confrontation.
Jag ska bara kommentera två frågor som har orsakat en allvarlig dispyt.
EnglishBahrain is at risk of becoming the site of a confrontation between Iran and Saudi Arabia.
Bahrain löper risk att bli en arena för konfrontationer mellan Iran och Saudiarabien.
EnglishOnce again political confrontation shows its most dreadful aspect.
Återigen visar den politiska konfrontationen upp sina mest fruktansvärda sidor.
EnglishIt so happens that cooperation at European level is aimed at constructive confrontation.
Samarbete på europeisk nivå är ju inriktat på en meningsfull kamp.
EnglishThe Commission deplores that, notwithstanding the Dakar Agreement, the confrontation continues.
Kommissionen beklagar att konflikterna fortsätter, trots Dakaravtalet.
EnglishHowever, we must not confuse this with a strategy of confrontation.
Vi får dock inte blanda samman detta med en konfrontationsstrategi.
EnglishHe shies away from a democratic confrontation with the opposition.
Han vågar inte konfronteras med oppositionen på demokratisk väg.
EnglishHowever, you avoided a detrimental institutional confrontation.
Men ordförandeskapet undvek en negativ institutionell kraftmätning.
EnglishThere would be a high risk of an annual budget confrontation.
Det skulle föreligga en stor risk för en årlig budgetkonfrontation.
EnglishIt is really about identity, diversity, cultural confrontation - in the best sense of the word.
Det handlar i själva verket om identitet, mångfald och kulturkonfrontation - i positiv bemärkelse.
EnglishThe financing of the EU cannot be decided by a confrontation.
Ni har förklarat att den brittiska rabatten inte är icke-förhandlingsbar, vilket vi antecknar.
EnglishI would not like this discussion to become a personal confrontation between Mr Coates and yourself.
Jag skulle önska att diskussionen inte fick formen av ett personligt gräl mellan er och Coates.