angol-svéd fordítás erre a szóra: conflict

EN

"conflict" svéd fordítás

EN conflict
volume_up
{főnév}

conflict (és: dispute, interference, jar)
volume_up
konflikt {hímn. és nőn.}
The conflict we are discussing today is an asymmetrical conflict.
Den konflikt vi diskuterar i dag är en asymmetrisk konflikt.
The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
Situationen innebär en ohållbar konflikt med EU: s rättsstatsprinciper.
The conflict over Transnistria is a conflict between Russia and the EU.
Transnistrienkonflikten är en konflikt mellan Ryssland och EU.
volume_up
sammanstötning {hímn. és nőn.}
However, conflicts based on religious fanaticism have never stopped occurring in India.
Men sammanstötningar mellan religiösa fanatiker har alltid förekommit i Indien.
Heavy arms have been used in conflicts that have already claimed thousands of victims.
Sammanstötningar mellan tungt beväpnade har redan gett upphov till tusentals offer.
I greatly fear that we shall not anticipate the new conflicts on their way.
Jag är mycket rädd att vi inte kommer att hinna före de nya sammanstötningar som kommer.
conflict
volume_up
motstridighet {hímn. és nőn.}
There is something of a conflict between potential opportunities and exactions here.
Det råder ett slags motstridighet mellan möjligheter och skyldigheter.
This makes things considerably more difficult and conflict must be removed.
Detta gör det mycket svårare och en sådan motstridighet måste elimineras.
This shows that it is wrong to see conflict between a pragmatic approach and a political vision.
Detta visar att det är fel att se en motstridighet mellan en pragmatisk strategi och en politisk vision.

Szinonimák (angolul) a(z) conflict szóra:

conflict

Példamondatok a(z) "conflict" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
Sedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
EnglishFaced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
Inför misslyckandet och efter kriget på Balkan har unionen nu bytt inriktning.
EnglishThe Commission has established a conflict prevention and crisis management unit.
Kommissionen har inrättat en enhet för konfliktförebyggande och krishantering.
EnglishAny expression of EU concern should therefore address both sides in the conflict.
Alla uttalanden från EU: s sida skall därför riktas till båda sidor i konflikten.
EnglishI am pleased that the report does not conflict with our stance on this issue.
Jag är glad över att betänkandet inte strider mot vår inställning i denna fråga.
EnglishThat seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
Det tycker jag verkar vara i strid med ett bra program för bekämpning av BSE.
EnglishWe have taken some important new initiatives in relation to conflict prevention.
Vi har tagit några viktiga nya initiativ när det gäller konfliktförebyggande.
EnglishWe share their concern regarding the risk of further proliferation of the conflict.
Vi delar deras oro när det gäller risken för att konflikten sprids ytterligare.
EnglishThe Darfur conflict remains one of the main priorities of the EU's foreign policy.
Darfurkonflikten förblir en av de främsta prioriteringarna för EU:s yttre politik.
EnglishThat is mainly how linguistic conflict started and large states disintegrated.
Det är främst därigenom som språkstriden uppstått och stora stater splittrats.
EnglishWhich is more difficult - to come into conflict with workers or with stockbrokers?
Och vilket är svårast, att ta strid med arbetstagarna eller med kapitalägarna?
EnglishResolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.
Att lösa konflikten i Transnistrien är en politisk prioritering för mitt land.
EnglishIt is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
Det är emellertid tydligt att konflikten alltid innefattar mycket fattiga människor.
EnglishHere, however, an identical approach must be used for all the sides of the conflict.
Här bör emellertid en identisk strategi tillämpas för alla parter i konflikten.
EnglishI think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.
Jag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.
EnglishThe Chinese Government knows that this conflict cannot be solved with violence.
Den kinesiska regeringen vet att den här konflikten inte kan lösas med våld.
EnglishThe second issue is the clear conflict here between the Parliament and the Council.
Den andra frågan är den uppenbara konflikten här mellan parlamentet och rådet.
EnglishConflict prevention is an integral part of the EU's external policy objectives.
Att förebygga konflikter är en integrerad del av EU: s utrikespolitiska mål.
EnglishSuch economic development can only benefit from the resolution of the conflict.
Den ekonomiska utvecklingen kan bara främjas genom en lösning av konflikten.
EnglishThat and that alone would open the way to a political settlement of the conflict.
Det och enbart det skulle öppna vägen för en politisk lösning av konflikten.