EN clouded
volume_up
{melléknév}

clouded (és: ambiguous, blurry, cloudy, diffuse)
clouded

Példamondatok a(z) "clouded" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMr President, tears of nostalgia for my grandfather clouded my eyes.
Mina ögon grumlades av ett töcken av hemlängtan till min farfar.
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the commercial sky clouded over in Geneva last July.
   – Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Handelshimlen mulnade i Genève i juli förra året.
EnglishWell, we have drained this particular bottle and, as often happens, we are left with the lees that could have clouded the wine.
Vi har med andra ord tömt den här flaskan och som vanligt hittar vi en bottensats som hade kunnat grumla vinet.
EnglishThe Tel Aviv intercessional meeting of the Kimberley Process on 21-24 June this year was very heavily clouded by the arrest of Mr Farai Maguwu.
Kimberleyprocessens extramöte i Tel Aviv den 21-24 juni i år överskuggades till stor del av gripandet av Farai Maguwu.
EnglishIt is particularly cunning since the future of fusion research, once the current phase of JET ends next year, is clouded in uncertainty.
Detta är extra listigt eftersom den framtida fusionsforskningen, när väl den nuvarande JET-fasen avslutas nästa år, är höljd i osäkerhet.
EnglishMy memory is clouded.
EnglishIn this context, it would be very easy to allow one's vision to be clouded by all the details, and the budget work is certainly extremely detailed.
Herr talman! I detta sammanhang är det mycket lätt att låta sikten skymmas av alla detaljer, och budgetarbetet rymmer förvisso väldigt många detaljer.
EnglishSatisfaction because of another democratic election in Ukraine has been clouded by the fact that these were the second elections in two years in that country.
Tillfredsställelsen över ytterligare ett demokratiskt val i Ukraina har överskuggats av det faktum att detta var det andra valet på två år i landet.
EnglishDespite the hopeful ray of sunlight offered by the G8 a few days earlier in St Petersburg, the minds of certain negotiators clouded over and the negotiations of the development round were suspended.
Trots den hoppingivande ljusstrimma som G8 gav i Sankt Petersburg några dagar tidigare mulnade vissa förhandlares sinnen, och förhandlingarna i utvecklingsrundan uppsköts på obestämd tid.