angol-svéd fordítás erre a szóra: circular

EN

"circular" svéd fordítás

EN circular
volume_up
{főnév}

circular (és: leaflet, newsletter)
It does not work in practice and circular migration often turns into permanent migration.
Det fungerar inte i praktiken, och cirkulär migration blir ofta permanent.
This programme also supports cooperation between Spain and Colombia for developing circular migration.
Detta program främjar också samarbete mellan Spanien och Colombia för att utveckla cirkulär migration.
The 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
Det ”blåa kortet” och cirkulär migration är ett första steg i rätt riktning.
circular
volume_up
rundskrivelse {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) circular szóra:

circular

Példamondatok a(z) "circular" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishA circular letter, a questionnaire, has been distributed to the Member States.
Det har skickats runt ett rundbrev, ett formulär med frågor till medlemsstaterna.
EnglishTo this end, we welcome the Commission's proposal to strengthen circular migration.
Därför välkomnar vi kommissionens förslag att stärka den cirkulära migrationen.
EnglishFor our group, the commitment to circular migration is also important in Article 11(a).
För vår grupp är det även viktigt med den cirkulära invandringen i artikel 11 a.
EnglishThey were together while doing the tawaf, the circular walk around the Kaaba.
De var tillsammans när de utförde tawaf; det vill säga medan de cirkulerade kring Kaba.
EnglishAfter all, experience has shown that 'circular migrants' remain in Europe.
Erfarenheten visar ju faktiskt att ”cirkulära migranter” stannar i Europa.
EnglishThis would restrict circular migration which we increasingly want to see developing.
Det skulle begränsa den cirkulära migration som vi i större utsträckning vill se utvecklas.
EnglishLet us not lose sight of the proven principle of a circular economy.
Vi får inte förlora siktet på den godtagna principen om kretsloppsekonomin.
EnglishThis definition is a circular definition, not a legal definition.
Definitionen är en cirkeldefinition, det är inte en juridisk definition.
EnglishThe area will be rotated on a circular path into the third dimension.
Ytan roteras på en cirkelformig bana till den tredje dimensionen.
EnglishWe have all received the circular from Mr Sterckx and his friends.
Vi har alla mottagit cirkuläret från Dirk Sterckx och hans vänner.
EnglishIf you believe it to be appropriate, and you probably do, we can send out a circular explaining it.
Jag skulle vilja ange detta klart, och så har det alltid varit.
EnglishThis is the reality of so-called circular migration.
Det är verkligheten bakom den så kallade cirkulära migrationen.
EnglishIt is, of course, a strange circular argument.
Det är naturligtvis ett konstigt resonemang som går i cirklar.
EnglishIf you believe it to be appropriate, and you probably do, we can send out a circular explaining it.
Om ni anser det lämpligt, vilket ni förmodligen gör, kan vi skicka ut ett informationsblad som förklarar bestämmelserna.
EnglishIt is alleged in a circular that the price of postage has gone up by 59 per cent since liberalisation in 1993.
Det har påståtts i ett cirkulärbrev att priset på frimärken skulle ha stigit med 59 procent sedan liberaliseringen 1993.
EnglishThat's called the circular flow of the economy.
Det kallas för ekonomins cirkulära flöde.
EnglishWe then examined the subsequent circular, adopted in October 2004, which replaced the previous circular from 2000.
Vi granskade då det efterföljande cirkuläret, som antogs i oktober 2004 och som ersatte det tidigare cirkuläret från 2000.
English(FR) Mr President, I did not get a question but a circular argument from Mr Helmer, and Mr Helmer is simply wrong.
(FR) Herr talman! Jag fick ingen fråga från Roger Helmer, utan ett argument som går i cirklar, och Roger Helmer har helt enkelt fel.
EnglishI therefore believe that the idea of facilitating the circular visa for people from the ACP countries is the wrong way to go.
Jag anser därför att förslaget om att underlätta visering för kortare vistelser för personer från AVS-länderna är fel metod.
EnglishPerhaps some circular pieces of metal.