angol-svéd fordítás erre a szóra: chronicle

EN

"chronicle" svéd fordítás

EN chronicle
volume_up
{főnév}

chronicle (és: general idea, outline, overview, review)
volume_up
översikt {hímn. és nőn.}
chronicle (és: review)
volume_up
krönika {hímn. és nőn.}
- (NL) Commissioner, the rescuing of the European car industry is threatening to degenerate into an anti-European chronicle.
Arbetet med att rädda den europeiska bilindustrin hotar att urarta i en antieuropeisk krönika.
It is a question of finding the best possible way to alleviate the effects of what I believe to be, if you pardon the expression, the chronicle of a death foretold.
Det handlar om att mildra effekterna på bästa möjliga sätt, vilket jag anser vara - ursäkta uttrycket - som en krönika om en förestående död.
(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office, but in familiar Council terms, he has chronicled 18 months of inertia and delays.
Jag vill tacka rådsordföranden, som dock på sedvanligt rådsmanér har bistått med en krönika över arton månaders tröghet och förseningar.
chronicle (és: talk, causerie)
volume_up
kåseri {seml.}
chronicle
volume_up
historisk översikt {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) chronicle szóra:

chronicle

Példamondatok a(z) "chronicle" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe chronicle of a war foretold is becoming reality.
Nyhetskrönikorna om det krig som har aviserats förvandlas till verklighet.
EnglishThe chronicle of a death announced before Gothenburg.
En dödskrönika som aviserades före Göteborg.
EnglishI repeat, this is the chronicle of a death foretold, and I beg the President-in-Office not to abandon his efforts.
Jag upprepar: det är fråga om en? förutbestämd död?, och jag skulle vilja be rådsordföranden att fortsätta med sina ansträngningar.
EnglishI repeat, this is the chronicle of a death foretold, and I beg the President-in-Office not to abandon his efforts.
Jag upprepar: det är fråga om en ?förutbestämd död?, och jag skulle vilja be rådsordföranden att fortsätta med sina ansträngningar.
EnglishNevertheless, what happened in Melilla on Monday - when a 20, 000 cubic metre reservoir burst its banks - was the chronicle of a tragedy foretold.
Emellertid är det som har hänt i Melilla denna måndag, efter att en vattenreservoar med 20 000 kubikmeter gått sönder, historien om en förebådad katastrof.