EN checker
volume_up
{főnév}

1. amerikai angol

volume_up
kontrollant {hímn. és nőn.}
checker (és: controller, supervisor, surveyor)
volume_up
kontrollör {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) checker szóra:

checker
check

Szinonimák (svédül) a(z) check szóra:

check

Példamondatok a(z) "checker" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou can temporarily disable the spell-checker for the field you're typing in.
Du kan inaktivera stavningskontrollen tillfälligt för det fält som du skriver i.
EnglishThere's a chance that the language you add may not have a spell-checker dictionary available.
Det är inte säkert att det finns någon stavningskontroll för det språk du lägger till.
EnglishMy virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
EnglishThere is not enough memory to run the Spelling Checker tool.
Det finns inte tillräckligt med minne till att köra stavningskontrollen.
EnglishYou need to close the spelling checker dialog box before you can check the spelling of this document.
Du måste stänga dialog rutan för stavningskontroll innan du kan stavningskontrollera ett nytt dokument.
EnglishThe Spelling Checker tool is not currently installed.
Stavningskontrollen är inte installerad.
EnglishGoogle Chrome's built-in spell-checker can automatically check your spelling in web forms and text fields.
Med den inbyggda stavningskontrollen i Google Chrome kan du automatiskt kontrollera stavningen i webbformulär och textfält.
EnglishAlison, our fact-checker, needs you to transmit... whatever you have of the story tonight, now, along with your notes.
Alison, vår faktakontrollant, vill att du skickar över... vad du har av storyn nu, tillsammans med dina anteckningar.
EnglishThis, according to the " fact-checker. "
EnglishIf the spell-checker keeps underlining a word that you often use, right-click the word and select Add to dictionary.
Om ett ord som du använder ofta ständigt stryks under vid stavningskontrollen högerklickar du på ordet och väljer Lägg till i ordlistan.
EnglishTo adjust your preferences, first click Languages and spell-checker settings to open the "Language and Input" dialog.
Om du vill ändra inställningarna klickar du först på Inställningar för språk och stavningskontroll så att dialogrutan Språk och inmatning öppnas.
EnglishWhy am I the poop checker?
EnglishIf you want to use the spell-checker, select the language from the list that you want to use and click Use this language for spell checking on the right.
Om du vill använda stavningskontrollen väljer du det språk du vill använda i listan och klickar på Använd detta språk i stavningskontrollen till höger.