angol-svéd fordítás erre a szóra: charm

EN

"charm" svéd fordítás

SV

"charm" angol fordítás

volume_up
charm {hímn. és nőn.}

EN charm
volume_up
{főnév}

volume_up
behag {seml.}
charm (és: attraction, enchantment)
volume_up
charm {hímn. és nőn.}
On that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
Vid det tillfället visade ni en markant brist på charm, och nekade mig ett svar.
Everything which enthusiasm, energy and charm could do has been done.
Allt som kan åstadkommas med entusiasm, energi och charm har åstadkommits.
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
charm (és: aura, emanation, emission)
volume_up
utstrålning {hímn. és nőn.}
charm
volume_up
berlock {hímn. és nőn.}
volume_up
trolldom {hímn. és nőn.}
charm (és: lucky charm)
volume_up
amulett {hímn. és nőn.}
charm (és: enchantment, magic, spell)
volume_up
förtrollning {hímn. és nőn.}
volume_up
tjusning {hímn. és nőn.}
charm
volume_up
trollformel {hímn. és nőn.}
This mechanism is not a charm that we can put on the wall to ward off market discipline.
Mekanismen är ingen trollformel som vi kan använda för att trolla bort behovet av marknadsdisciplin.
charm
volume_up
tjuskraft {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) charm szóra:

charm

Példamondatok a(z) "charm" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat was the charm of LEADER, and that should please not be lost!
Det är detta som har varit charmen med Leader, och det får bara inte gå förlorat!
EnglishWe are different, and therein lie the charm and the strength of the EU.
Vi är olika och det är just det som är charmen och styrkan med EU.
EnglishI kept trying to turn off the charm... but I guess I couldn't find the switch.
Jag försökte koppla bort charmen, men hittade inte knappen.
EnglishI do feel, however, that on this issue too, embarking on a charm offensive is not enough.
Men inte heller i det här ärendet räcker det med en charmoffensiv.
EnglishLet us not be blinded by the charm offensive on the part of Turkey.
Låt oss inte förblindas av charmoffensiven från Turkiets sida.
EnglishSalmaan was a man of charm, charisma and high intelligence.
Salmaan var en charmig, karismatisk och mycket intelligent man.
EnglishYet he took his charm with him when he left, and my comments will therefore be of a somewhat different tenor.
Men han tog charmen med sig när han gick, och därför blir det lite andra tongångar i mina kommentarer.
EnglishYet he took his charm with him when he left, and my comments will therefore be of a somewhat different tenor.
Därmed inte sagt att bara Tony Blair måste anta denna problemlista, utan det måste även rådet göra under helgen i Förenade kungariket.
EnglishDilbeck charm.
EnglishThat's Vinnie's good-luck charm.
EnglishThey are all well and good but verbal questions have a charm of their own because they raise supplementary questions and answers.
Skriftliga frågor är bra men en muntlig fråga har andra fördelar eftersom den ger upphov till följdfrågor som i sin tur besvaras etc.
EnglishSo where's this charm bracelet?
EnglishIt was not least thanks to his personal charm that it was possible for the Council to reach compromises, and his insight has led to innovative solutions.
Jag kommer själv från ett land där demokratin uppfanns någon gång på medeltiden och där det tog mycket lång tid för den att tränga igenom.
EnglishFinally, let me turn to Mr Perry's comments, put with his customary delicacy and charm and all the more forceful because they were wrapped in silk and polished with scented soap.
Låt mig till slut kommentera Roy Perrys inlägg, som var formulerat med sedvanlig finess och elegans och som var så mycket mer verkningsfullt då det gjordes med stor varsamhet.
EnglishNevertheless, we are certainly ready to try a sort of charm offensive towards Commissioner Dimas and also to admit that we were wrong if he proves to have more energy and more competence.
Vi är förvisso beredda att försöka oss på en slags charmoffensiv mot kommissionär Dimas och även erkänna att vi hade fel om det visar sig att han har mer energi och större kompetens.