angol-svéd fordítás erre a szóra: ceremony

EN

"ceremony" svéd fordítás

EN ceremony
volume_up
{főnév}

ceremony (és: observance, ceremonial)
volume_up
ceremoni {hímn. és nőn.}
This must not be transformed into a mere ceremony with the vaguest of declarations.
Detta får inte förvandlas till enbart en ceremoni med fluffiga deklarationer.
When I entered Parliament in 1989, agricultural prices were discussed with great ceremony.
När jag började i parlamentet 1989 gav jordbrukspriserna upphov till en stor ceremoni.
On the great works announced with grand pomp and ceremony?
I de stora projekt som tillkännagivits med stor pompa och ceremoni?
ceremony
volume_up
akt {hímn. és nőn.} (högtidlig (symbolisk) handling)
It was a joint ceremony involving all the countries and had a certain solemnity, which is especially important at times of historical significance.
Det har genomfört en gemensam akt med alla länder, med en viss högtidlig karaktär och detta har betydelse, framför allt vid en tidpunkt med en historisk dimension.
I would also like to take the opportunity to remind you that on Wednesday at 12.00, a ceremony will be held to present the Sakharov Prize for Freedom of Thought.
Jag vill också ta tillfället i akt och påminna er om att en ceremoni kommer att äga rum på onsdag kl. 12.00 för att dela ut Sakharovpriset för tankefrihet.
I also wanted to take this opportunity to thank the President for attending the ceremonies that took place in Poland on 3 May, Poland’s national holiday.
Jag vill också ta tillfället i akt att tacka talmannen för att han närvarade vid de ceremonier som ägde rum i Polen den 3 maj, Polens nationaldag.
ceremony
There will also be ceremonies to commemorate this event in Luxembourg.
Det kommer också att genomföras ceremonier för att högtidlighålla denna händelse i Luxemburg.
The ceremonies taking place in Moscow today to mark the end of the Second World War were intended to serve as a symbol of global reconciliation and unity.
– Dagens ceremonier i Moskva till minne av andra världskrigets slut skulle tjäna som symbol för global försoning och enhet.
I was made aware of this at the official ceremonies that took place in Bucharest on 31 December 2006 and in Sofia on 1 January 2007.
Jag blev medveten om detta vid de officiella ceremonier som ägde rum i Bukarest den 31 december 2006 och i Sofia den 1 januari 2007.
ceremony
volume_up
rit {hímn. és nőn.} (högtidlig (symbolisk) handling)
I was able to find out also about the ceremony that they were using, a ceremony they hadn't used in about 29 years.
Jag fick också lära känna en av deras riter, som de inte använt på 29 år. ~~~ De skickade ...
ceremony
volume_up
ritual {hímn. és nőn.} (högtidlig (symbolisk) handling)
Mr Berlusconi and Mr Blair did not meet out of a desire for formal ceremony.
Berlusconi och Blair träffades inte för att utföra en tom ritual, de förenades i övertygelsen om att finns en modell på arbetsmarknaden som måste omstruktureras.
ceremony
volume_up
högtidlighet {hímn. és nőn.}
ceremony (és: formality)
volume_up
formalitet {hímn. és nőn.}
ceremony
ceremony (és: ceremonial)
ceremony
volume_up
högtidlig förrättning {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) ceremony szóra:

ceremony

Példamondatok a(z) "ceremony" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFaresjö will be installed as a professor at the Commencement Ceremony November 11.
Tomas Faresjö installeras som professor vid promotionshögtiden den 11 november.
EnglishThe prize giving ceremony will be on Wednesday, 16 December in Strasbourg.
Prisutdelningsceremonin kommer att äga rum onsdagen den 16 december i Strasbourg.
EnglishThe coffins were then dug up and removed from the cemetery completely without ceremony.
Kistorna grävdes upp och kyrkogården vanhelgades utan minsta känsla av respekt.
EnglishThe best example of this are the 'freeways', which were announced with great ceremony.
Det bästa exemplet på det är de " free ways" som presenterades med pompa och ståt.
EnglishHaving had this great signing ceremony, it is up to us to make the agreement work.
Efter denna fina undertecknandeceremoni är det upp till oss att få avtalet att fungera.
EnglishThe diploma is only presented at the Commencement Ceremony, as proof of the conferment.
Diplomet delas endast ut vid promotionen och är ett bevis på att man är promoverad.
EnglishThe best example of this are the 'freeways ', which were announced with great ceremony.
Det bästa exemplet på det är de " free ways " som presenterades med pompa och ståt.
EnglishVladimir Putin is being received today with great ceremony by Gerhard Schröder.
. Vladimir Putin tas i dag emot av Gerhard Schröder under stor pompa.
EnglishAfter the opening ceremony on 4 October, the real work of the IGC began.
Efter öppningsceremonin den 4 oktober började regeringskonferensens verkliga arbete.
EnglishGroup images and pictures from the ceremony can be ordered via the link below.
Gruppbilder och bilder från ceremonin kan beställas via länken nedan.
EnglishImage Order from academic ceremony at Luleå University of Technology 2012
Bildbeställning från Akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet 2012
EnglishAs is well known, Ai Weiwei was prevented from attending the Nobel Prize award ceremony.
Det är allmänt känt att Ai Weiwei hindrades från att närvara vid Nobelprisutdelningen.
EnglishVladimir Putin is being received today with great ceremony by Gerhard Schröder.
Vladimir Putin tas i dag emot av Gerhard Schröder under stor pompa.
EnglishThe Chinese Communist Party warns foreign governments not to attend the ceremony.
Det kinesiska kommunistpartiet varnar utländska regeringar att de inte ska delta i ceremonin.
EnglishWe trust you will be invited to that opening ceremony and to many more.
Vi hoppas att ni kommer att närvara såväl vid denna som vid många andra högtidligheter.
EnglishThe presentations are from the Commencement Ceremony programme.
Presentationerna är hämtade ur programmet för respektive professorsinstallation.
EnglishA closing ceremony was held for graduating students in Skellefteå.
En högtidlig avslutningsceremoni hölls för avgångsstudenterna i Skellefteå.
EnglishI have intercepted communications that... he is planning the massive attack during a peace ceremony.
Jag har information om att han planerar en enorm attack under en fredsceremoni.
EnglishI should like to invite you to speak to us after the next part of this award ceremony.
Ni ska få ordet efter nästa del av denna prisutdelningsceremoni.
EnglishEvery actor grab a gun and keep Team America... from reaching this ceremony at all costs!
Ge alla skådisar ett vapen och stoppa Team America till varje pris!