angol-svéd fordítás erre a szóra: cape

EN

"cape" svéd fordítás

SV

"cape" angol fordítás

volume_up
cape {hímn. és nőn.}
EN

EN cape
volume_up
{főnév}

cape
volume_up
kap {hímn. és nőn.} (liten halvö, näs)
Cape Verde provides stability and security on one of the outer edges of the European area.
Kap Verde ger stabilitet och säkerhet åt Europeiska unionens ytterområden.
What Cape Verde had in mind was for us to have to land all catches on the Cape Verde Islands.
Vi skulle nämligen enligt Kap Verde vara tvungna att gå i land med hela fångsten på Kap Verde-öarna.
I therefore wish to congratulate the people of Cape Verde and their government.
Jag vill därför gratulera Kap Verdes befolkning och deras regering.
cape
cape (és: collar, hood, neck)
volume_up
krage {hímn. és nőn.}
cape (és: promontory)
volume_up
udde {hímn. és nőn.} (liten halvö, näs)
All you would see is one crowded, complex, interdependent Cape of Eurasia.
Allt man skulle se är tätbefolkade, komplicerade, ömsesidigt beroende länder på en udde på eurasiska kontinenten.
cape (és: sack)
volume_up
cape {hímn. és nőn.}
It is about time Europe had its own Cape Canaveral, its own ÍÁSÁ and its own Silicon Valley.
Den dagen bör äntligen få komma då Europa utrustas med sitt eget Cape Canaveral, sitt eget NASA och sitt eget Silicon Valley.
(PT) Mr President, I should like to point out that the westernmost point of Europe is in Portugal, at Cabo da Roca or Cape Roca.
Jag vill påpeka att den västligaste punkten av Europa ligger i Portugal, vid Cabo da Roca, eller Cape Roca.
On noise reduction: at the Cape Working Group meetings over the past few weeks and months the EU has proposed phasing out Chapter 3 planes and upgrading Chapter 4.
Om bullerminskning: vid mötena med Cape Working Group de senaste veckorna och månaderna har EU föreslagit att gradvis avveckla kapitel-3 flygplan och att uppgradera kapitel-4.

Szinonimák (angolul) a(z) cape szóra:

cape
English

Szinonimák (svédül) a(z) cape szóra:

cape
Swedish

Példamondatok a(z) "cape" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThere is a certain likeness between you and your distant predecessor Vasco da Gama at Cape of Good Hope.
Egentligen är ni litet som er avlägsne föregångare Vasco da Gama vid Godahoppsudden.
EnglishFor the first time, Europe is coherently addressing Africa as a whole from Cairo to the Cape.
För första gången behandlar EU på ett sammanhållet sätt Afrika som en helhet från Kairo till Kapstaden.
EnglishWhen I was in Cape Town for the ACP, it was absurd that local producers were asking me to help them.
När jag var i Kapstaden för AVS-mötet, var det absurt när de lokala producenterna bad mig hjälpa dem.
EnglishI caught your father sneaking it out under his cape.
Jag såg din far försöka smyga ut med den under manteln.
EnglishFinally, I should like to draw attention to the Cape Town Declaration of the Joint Parliamentary Assembly in 2002.
Slutligen vill jag uppmärksamma Kapstadsdeklarationen från 2002 från den gemensamma parlamentariska församlingen.
EnglishAlex Erwin, the Trade Minister, speaking this morning in Cape Town, said that the decision on Monday was extremely disappointing.
Handelsministern Alex Erwin sade i sitt tal imorse i Kapstaden att måndagens beslut var en stor besvikelse.
EnglishIf I don't wear the cape, I'm not going.
Om jag inte får ha den tänker jag inte gå.
EnglishThey should refuse to allow Grace Mugabe and others to go shopping in Cape Town or Sandton while the people are starving.
De bör heller inte tillåta att Grace Mugabe och andra går och shoppar i Kapstaden eller Sandton medan människor svälter.
EnglishAre you trying to get under my cape?
EnglishFrom the North Cape to Sicily, from the Azores to the border with Russia by way of East Frisia, they understood what this struggle was about.
Från Nordkap till Sicilien, från Azorerna till ryska gränsen via Ostfriesland förstod de vad kampen handlade om.
EnglishTo exclude Cape Verde would be to overlook its strong ties with Europe and its common border with the EU via the Canary Islands.
Tack för er uppmärksamhet och jag hoppas att vi i framtiden också ska kunna stärka den parlamentariska dimensionen av vårt samarbete.
EnglishSo it is a good thing that it is to be adopted before the plenary session in Cape Town and can be taken on board in the discussions there.
Därför är det bra att beslut fattas före plenarsammanträdet i Kapstaden och infogas i de överläggningar som där skall äga rum.
EnglishI know it's your cape.
EnglishLadies and gentlemen, Mr Martínez, my dear friend, when I am asked this question in Cape Town, I shall give the same answer I am going to give you now.
(ES) Ärade ledamot, käre vän! När ni ställer den frågan till mig i Kapstaden kommer jag att svara er på samma sätt som jag gör nu.
EnglishCape Verde could also represent a vital counterweight in the policy, which would be all the poorer were it narrowly centred on the Union’ s southern and eastern borders.
Jag och mina brittiska konservativa kolleger stöder helt och fullt principen om lika möjligheter för män och kvinnor.
EnglishOn the other hand, at the end of this round of enlargement we will have an eastern border extending almost from the North Cape almost to the Bosporus.
Å andra sidan kommer vi att i slutet av denna utvidgningsrunda ha en östgräns som kommer att sträcka sig nästan från Nordkap till Bosporen.
EnglishWe risk jeopardising economic developments in the Eastern Cape and work in the Eastern Cape with the Ministry of Education.
Vi riskerar att stoppa den ekonomiska utvecklingen i östra Kapprovinsen och förhindra att fler arbetstillfällen skapas i provinsen tillsammans med utbildningsministeriet.
EnglishThat is my cape.
EnglishLTU-alumni Fredrik Lindbom talks about his work with the new Hollywood blockbuster movie "Man of Steel" and his nightmares about the iconic red cape of Superman.
LTU-alumnen Fredrik Lindbom berättar om arbetet med den nya Hollywoodfilmen ”Man of Steel” och mardrömmarna om Stålmannens ikoniska mantel.
EnglishObserved from Beijing, Washington, the Cape, New Delhi or from Brisbane even, these values give the European social model its originality.
Betraktat från Peking, Washington, Godahoppsudden, New Delhi eller till och med Brisbane ger dessa värderingar den europeiska sociala modellen en viss särställning.