angol-svéd fordítás erre a szóra: call for tenders

EN

"call for tenders" svéd fordítás

EN call for tenders
volume_up
{főnév}

call for tenders (és: bidding procedures)
It is a technical assistance office, selected on the basis of a call for tenders.
Det är en byrå som väljs ut efter anbudsförfarande.
In this context the Commission has issued a call for tenders for a feasibility study to be carried out next year.
Här har kommissionen utlyst ett anbudsförfarande för en genomförbarhetsstudie som kommer att äga rum nästa år.
Issuing a second European call for tenders, for the sake of 50 kilometres, is a waste of time and money.
Att inleda ett andra europeiskt anbudsförfarande för 50 kilometers skull är slöseri med både tid och pengar.

Példamondatok a(z) "call for tenders" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishCommissioner, you referred to a call for tenders that received no response.
Herr kommissionsledamot! Ni hänvisade till en anbudsinfordran som inte fick några svar.
EnglishThe call for tenders for Leonardo was issued before I took office.
Anbudsförfarandet om Leonardo ägde för övrigt rum innan jag tillträdde.
EnglishIt is now particularly important that the Commission finalises the call for tenders before the summer.
Framför allt är det nu viktigt att kommissionen slutför anbudsförfarandet före sommaren.
EnglishThe requirements are compiled into a 'call for tenders' document.
Behoven sammanställs i ett förfrågningsunderlag.
EnglishI can tell you that we are launching the call for tenders for the European Immigration Portal.
Jag kan tala om för er att vi håller på att inleda anbudsförfarandet för den europeiska webbplatsen om invandring.
EnglishGeneralising the call for tenders procedure could favour all the pressures for eliminating universal service.
Vem vågar påstå att avregleringen är en tillräcklig försäkring för att privat kapital skall investeras.
EnglishGeneralising the call for tenders procedure could favour all the pressures for eliminating universal service.
Att generalisera upphandlingsförfarandet skulle kunna gynna alla påtryckningar att avskaffa samhällsomfattande tjänster.
EnglishIn fact, we issued a call for tenders to prepare for Article 137 in September so we are moving ahead nicely there.
I själva verket uppmanade vi anbudsgivare att förbereda sig inför artikel 137 i september, så vi framskrider på ett smidigt sätt.
EnglishMr President, on 12 May I asked you a question about a call for tenders for the supply of furniture to Parliament.
Ordförande, den 12 maj ställde jag här en fråga till er om det öppna anbudsförfarandet och det handlade om möbler till detta parlament.
EnglishThat is why my services will shortly publish a call for tenders, launching a study on accessibility to digital television.
Därför kommer mina tjänsteavdelningar inom kort att offentliggöra ett meddelande om upphandling av en undersökning av tillgängligheten till digital-TV.
EnglishThe Financial Regulation obliges the Commission to issue an open call for tenders where the four-year amount is in excess of around EUR 155 000.
I enlighet med budgetförordningen är kommissionen skyldig att utlysa öppna anbudsinfordringar när fyraårsbeloppet överskrider cirka 155 000 euro.
EnglishThe call for tenders was published last June and the contractor is currently working on the matter and will also contact Members of this Parliament.
Anbudsförfarandet offentliggjordes i juni och entreprenören arbetar för närvarande med ärendet och kommer också att kontakta ledamöter av detta parlament.
EnglishWe also launched a call for tenders concerning, amongst others, women entrepreneurs and aiming to determine the requirements they have when creating and running enterprises.
Vi efterlyste bl.a.även ett förslag om kvinnliga företagare och syftade med detta att fastställa de behov de har när de startar och bedriver verksamhet.
EnglishAccording to press reports, the Marche Regional Government has issued a part‑EU‑financed call for tenders to promote the region’s image as a place of tourism and culture.
Enligt uppgifter i pressen har regionen Marche inlett ett upphandlingsförfarande med bidrag från Europeiska unionen för att främja sin egen image inom turism och kultur.
EnglishI hope the call for tenders will be complete within a few months, red tape permitting, and that it will enable us to have Europe's first unified Immigration Portal.
Jag hoppas att anbudsförfarandet kommer att vara avslutat inom några månader, om byråkratin tillåter det, och att det kommer att ge oss EU:s första gemensamma webbplats om invandring.