EN boring
volume_up
{melléknév}

boring
Compared to homecoming, the rest of the year was pretty boring.
Jämfört med hemkomstfesten var resten av året ganska tråkigt.
'Europe is boring ' was a phrase used recently by one of the quality dailies.
Europa är tråkigt " skrev häromdagen en stor dagstidning.
A physiotherapist has varied and free work, it does not get boring.
En sjukgymnast har varierande och fria arbetsuppgifter, det blir inte tråkigt.
So, it's a phenomenally active region, it's not just a dark, boring place.
. ~~~ Det är ingen mörk, tråkig plats.
And she said that it's a rather boring movie.
Och hon sa att det var en ganska tråkig film.
Men den var lite grann tråkig.
boring (és: arid, dull, wordy)
boring (és: arid, comfortless, dead, dismal)
This looks pretty boring, and the press have already gone home.
Det hela förefaller trist, pressen har redan åkt härifrån.
Buy a boring book about Egypt from the guy that screwed Anna Scott.
" Köp en trist Egypten - bok av han som låg med Anna Scott. "
Work is not just for adults, and it doesn’t have to be boring!
Arbete är inte bara för vuxna och det behöver inte vara trist!

Példamondatok a(z) "boring" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWithout these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.
Utan dessa åsiktsskillnader som bränsle för våra debatter kan de bli lite långtråkiga.
EnglishWe only need to implement those which are on the table, which are already boring and hackneyed.
Vi behöver bara genomföra de som ligger på bordet, som redan är tråkiga och slitna.
EnglishLet machines do the boring work and let people serve other people.
Låt fabrikerna göra de tråkiga arbetsmomenten och låt människan betjäna andra människor.
EnglishMore boring, but you still have that kind of colliding and bumping.
Tråkigare, men man har fortfarande det där kolliderandet och stötandet.
EnglishThis is probably the most boring topic of the whole morning.
Det blir förmodligen det tråkigaste föredraget som ges den här morgonen.
EnglishHowever, our relationship with the Commission is tremendously boring.
Vi har dock oerhört tråkiga förbindelser med kommissionen.
EnglishIt really is boring and if we open it up it would be a bit better.
Sammanträdena är verkligen tråkiga, men om vi öppnar dem för allmänheten kommer de att bli lite bättre.
EnglishNow, boring people would have just simply banned the veil.
Tråkiga människor hade helt enkelt bara försökt förbjuda slöja.
EnglishWill we make a society that is more boring and more uniform, or more robust and more versatile?
Kommer vi skapa ett samhälle som är tristare och mer likriktat, eller ett som är starkare och flexiblare?
EnglishHe's going to live your boring life and never be the wiser.
Han kommer att leva ditt tråkiga liv utan att fatta nånting.
EnglishI know a lot of Members find them very technical, very boring and indeed at times pedantic.
Jag vet att många ledamöter tycker att de är alltför tekniska, väldigt tråkiga och ibland till och med pedantiska.
EnglishVoltaire once said that the secret to being boring is to say everything, so I shall limit myself to making only a few points.
Den första gäller den totala omfattningen av medel till vetenskap och forskning.
EnglishAnyone who knows Mr Jarzembowski will know that he always likes to make sure his proposals are not boring.
Alla som känner Georg Jarzembowski vet att han alltid strävar efter att se till att hans förslag inte är tråkiga.
EnglishYou just need to break out of that boring routine.
Du måste bara slå dig ur dina tråkiga rutiner!
EnglishIn times of plenty, the budget is boring.
Under perioder med feta kor tråkas man ut av budgeten.
EnglishIs the WTO simply boring the world now?
Är världen helt enkelt trött på WTO nu?
EnglishThey're boring from the surface down to Zion.
EnglishCould this place be any more boring?
Kan det här stället bli mer tråkigare?
EnglishThey'd say, "This is very boring."
De skulle säga, "Det är jättetråkigt."
EnglishIt's getting really boring.