angol-svéd fordítás erre a szóra: bluntness

EN

"bluntness" svéd fordítás

EN bluntness
volume_up
{főnév}

bluntness (és: apathy, daze, indolence, languor)
volume_up
slöhet {hímn. és nőn.}
bluntness
volume_up
rättframhet {hímn. és nőn.}
I hope the honourable Member will not be shocked by its bluntness, but the answer is 'No, I am not happy with that'.
Jag hoppas att den ärade ledamoten inte blir chockerad av svarets rättframhet, men det är ”Nej, jag är inte nöjd med detta”.
Finally, at the European Policy Forum in London, he revealed his true opinion, with Anglo-Saxon bluntness, by saying, and I quote Mr McCreevy,
I forskningsinstitutet European Policy Forum i London avslöjade han slutligen sin verkliga åsikt genom att med anglosaxisk rättframhet säga, och jag citerar Charlie McCreevy:
bluntness
volume_up
trubbighet {hímn. és nőn.}
In spite of its bluntness, the MGP is the most important instrument for achieving consistent conservation of fishery resources.
FUP är, trots dess trubbighet, det viktigare instrumentet för att uppnå ett konsekvent bevarande av fiskeriresurserna.

Példamondatok a(z) "bluntness" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI hope the honourable Member will not be shocked by its bluntness, but the answer is 'No, I am not happy with that '.
Jag kan mycket väl förstå parlamentets önskan att se ett förbättrat förfarande.
EnglishFinally, at the European Policy Forum in London, he revealed his true opinion, with Anglo-Saxon bluntness, by saying, and I quote Mr McCreevy,
Detta är vad José Manuel Barroso kallar ” ett nytt fokus på tillväxt och arbetstillfällen ”.
EnglishFor two years several of us, at G7 level and in particular under the German Presidency of the G7, demanded, with a certain bluntness of tone, more extensive regulation of the financial markets.
Under två år har flera av oss på G7-nivå, särskilt under det tyska ordförandeskapet för G7, ganska rättframt krävt mer omfattande lagstiftning för finansmarknaderna.