EN blowing
volume_up
{Gerund}

blowing
There is a wind blowing over the Mediterranean as a result of these popular revolutions.
En vind blåser över Medelhavet till följd av dessa folkrevolutioner.
The interpretation of the Articles in the Treaty seems to depend on which way the wind is blowing.
Tolkningen av artiklarna i fördraget verkar bero på vilket håll vinden blåser åt.
The winds of change are blowing in Belgrade too.
Reformvindarna blåser även i Belgrad.
blowing

Példamondatok a(z) "blowing" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe had relay races with condoms, we had children's condom-blowing championship.
Vi hade stafetttävlingar med kondomer. ~~~ Vi hade kondomblåsarmästerskap för barnen.
EnglishDid you go out and meet your trumpet-blowing people in your recent general election?
Gick ni ut och mötte ert folk som signalerar till handling under era senaste allmänna val?
EnglishWe're Iiving in a world that's blowing itself to hell as fast as everybody can arrange it.
Vi lever i en värld som spränger sig själv i bitar så fort som möjligt.
EnglishIt was also responsible for blowing up a South Korean airliner.
Man bar dessutom ansvaret för sprängningen av ett sydkoreanskt trafikflygplan.
EnglishVia the European Parliament, a whistle-blowing regulation was introduced.
Via Europaparlamentet infördes en förordning om uppgiftslämnare.
EnglishIt must be the obligation of every official to apply the whistle blowing procedure where necessary.
Det bör vara varje tjänsteinnehavares plikt att anmäla missbruk och bristfällig förvaltning.
EnglishBut all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Men jag har ändå intryck av att vi ger både ros och ris.
EnglishThe ash isn't radioactive, and winds are blowing the fallout to sea.
Askan är radioaktiv och vinden för nerfallet utöver havet.
EnglishExploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing.
Att utforska vid vetenskapens yttre gräns, vid gränslinjen för mänsklig förståelse, är helt fantastiskt.
EnglishI'm a monkey -- (Laughter) -- blowing kisses at a butterfly.
Jag är en apa, (Skratt) slänger kyssar till en fjäril.
EnglishIt is true that the wind was blowing. It was even stormy.
Det är riktigt att det blåste, det till och med stormade.
EnglishI would add that I agree that whistle-blowing is now in the public knowledge.
Jag vill tillägga att jag håller med om att allmänheten nu känner till frasen anmälan om missförhållanden (whistle-blowing).
EnglishThe first is to get the wind of political reform blowing, and the nations of the South are ready to back it.
Alla dessa projekt bidrar till fred, säkerhet och delat välstånd, men det går alldeles för långsamt.
EnglishAre you blowing my cover like some construction worker?
Ska du förstöra min täckmantel som nån byggnadsarbetare?
EnglishThose human resources policy documents relate to discipline, to whistle-blowing and to equal opportunities.
Strategidokumenten i detta sammanhang behandlar disciplinfrågor, uppgiftslämnande och lika möjligheter.
EnglishThe people are blowing the trumpets around the city walls.
Folket signalerar till handling runt om i städerna.
EnglishWhat it does do is suspend a Dutch Eurocrat for the crime of blowing the whistle on its Mafia-style practices.
Däremot avstänger kommissionen en nederländsk eurokrat som skyldig till att ha visat på dess maffiametoder.
EnglishThe importance of this has been demonstrated by the case of the FlyAir pilot dismissed because of whistle blowing.
Att detta är av stor vikt har visats av fallet med FlyAir-piloten som avskedades för att han slagit larm.
EnglishAnd this is just one of the many mind-blowing statistics that copyright mathematicians have to deal with every day.
Och detta är bara en av många otroliga siffror som upphovsrättsmatematiker måste handskas med varje dag.
EnglishHe's probably blowing on somebody's dice right now.
Han håller säkert på att muta någon just nu!