angol-svéd fordítás erre a szóra: bitter

EN

"bitter" svéd fordítás

SV

"bitter" angol fordítás

volume_up
bitter {hímn. és nőn.}
EN

EN bitter
volume_up
{főnév}

1. általános

bitter (és: acrimony, venom)
volume_up
bitterhet {hímn. és nőn.}
This is frankly unacceptable and leaves a bitter legacy for us all to remember for future conciliations.
Detta är helt enkelt oacceptabelt, och det lämnar kvar en bitterhet hos oss alla inför kommande förlikningar.
They are all the more bitter to find themselves presented with reform plans that effectively ignore their suggestions.
Det gör bara deras bitterhet starkare idag när de finner sig stå inför ett reformförslag som helt ignorerar deras förslag.

2. Nagy-Britannia

bitter
volume_up
öl {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) bitter szóra:

bitter

Szinonimák (svédül) a(z) bitter szóra:

bitter

Példamondatok a(z) "bitter" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI agree that, where China is concerned, we are paying a bitter price for this.
När det gäller Kina håller jag med om att vi betalar ett högt pris för detta.
EnglishMr President, it has fallen to my country's government to drink of this bitter cup.
Herr talman! Det har fallit på mitt hemlands regerings lott att axla detta tunga ok.
EnglishThe increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
Det alltmer bittra politiska dödläget har lett till fyra onödiga dödsfall.
EnglishToday the fruits of NATO's military intervention are particularly bitter.
De skördade frukterna från Natos militära intervention är i dag särskilt beska.
EnglishThe arrest of the Spanish vessel and the bitter battle which ensued are now history.
Prejningen av det spanska fartyget, och den bittra strid som följde, är nu historia.
EnglishThe dispute is becoming increasingly bitter and is beginning to look like a trade war.
Dessa tvister tillspetsas alltmer, och de börjar anta karaktären av ett handelskrig.
EnglishWe will then have a lot to do, and once again things will turn bitter, Mr Langen.
Då kommer vi att få händerna fulla, och situationen kommer att bli svår igen, herr Langen.
EnglishThis will have a bitter-sweet effect on farmers and their families.
Det kommer att få bitterljuva konsekvenser för jordbrukarna och deras familjer.
EnglishWe in Europe have bitter historical experience of the effects of intolerance.
Vi européer kan här bidra med bittra erfarenheter från det förgångna.
EnglishAnd equally bitter considerations relate to Europe's role in that decisive phase.
För övrigt finns det andra lika beklämmande synpunkter på Europas roll i denna avgörande fas.
EnglishMany entrepreneurs are naturally very bitter about this consequent stagnation in activity.
Många företagare är naturligtvis synnerligen bittra över den här handlingsförlamningen.
EnglishThat is the bitter lesson from 30 years of strife in Northern Ireland.
Det är den bittra lärdomen från trettio års stridigheter på Nordirland.
EnglishIt would do you good to have a little break from your bitter monologue.
Det kanske vore bra för dig att få en liten paus i din bittra monolog.
EnglishIn many European countries we have had bitter experiences in this area.
I många europeiska länder har vi bittra erfarenheter på det området.
EnglishI have to say that my country ’ s history was equally bitter.
Sedan kom 1989 och kommunistregimens fall i Polen, följt av Berlinmurens fall.
EnglishAnd two tastes which protect you -- bitter and sour, which are against poisonous and rotten material.
Sedan skyddar två smaker dig -- beskt och surt, som är emot giftig och rutten mat.
EnglishThis is a bitter pill to swallow, but we have to face the facts pragmatically and without hypocrisy.
Det är ett beskt piller att svälja, men vi måste inse fakta och inte hyckla.
EnglishThat is something that South Korea has had to learn by bitter experience in recent weeks.
Sydkorea har bittert fått erfara detta under de senaste veckorna.
EnglishRarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
Detta talesätt har sällan varit så passande som i det här fallet.
EnglishThat bitter aftertaste has now been converted into satisfaction.
Den bittra eftersmaken har på så sätt omvandlats till belåtenhet.