angol-svéd fordítás erre a szóra: big

EN

"big" svéd fordítás

EN big
volume_up
{melléknév}

big (és: ample, bulky, capital, extreme)
There is big thermal activity, big difference in altitude also.
Det är mycket vulkansk aktivitet, och stor skillnad mellan olika höjder också.
And my great big internet trunk line is twice as big as the control's.
Min stora internetförbindelse är två gånger så stor som kontrollbilden.
It is dreadful and a big disappointment, but it is not exactly surprising.
Det är fruktansvärt och det är en stor besvikelse, men det är föga förvånande.
This was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
He didn't know about the Big Bang. ~~~ He didn't know about the expansion of the universe.
Han kände inte till Big Bang eller universums expansion.
Recently I have had UKIP e-mails telling me that the heir to the British throne is better known as 'Big Ears'.
Den senaste tiden har jag fått e-post från UKIP där de skriver att den brittiske tronföljaren är mer känd som ”Big Ears”.
big (és: adult, grown-up)
It's time for you to be a big boy and reinstate.
Det är dags för dig att bli vuxen och komma tillbaka.
The minimum mesh size needed to protect juvenile cod, for example, would be too big to catch adult haddock and whiting.
Den minimimaskstorlek som behövs för att skydda till exempel ungtorsk är för stor för att fånga vuxen kolja och vitling.
big
I'm past 'em, as musicians, but... the more popular we get, the bigger their houses get... the more responsibilities, the pressure, you know --
Jag har gått förbi dem som musiker, men... ju populärare vi blir, ju större deras hus blir... ju mer ansvar och press...
big
Yes, with a heavyset woman in the Big & Tall dressing room.
Ja, med en storväxt kvinna i Big och Tall-avdelningens provrum?
It's roughly 250 yards across, so it's pretty big -- big size, you know, bigger than a football stadium -- and it's going to pass by the Earth in April of 2029.
Den är ungefär 250 meter tvärsöver, så den är minst sagt stor - storväxt, ni vet, större än en fotbollsarena - och den kommer att passera Jorden under april år 2029.
big
volume_up
storvuxen {mn} (människa)

Példamondatok a(z) "big" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFirstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
För det första ska det försöka öka medvetenheten om detta problem, som är stort.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishAll the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.
Alla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.
EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
EnglishTo this extent, waivers in sectors such as iron and steel would be a big mistake.
Här skulle undantag i sektorer såsom järn- och stålsektorn vara ett stort misstag.
EnglishThe big problem was that Member States implemented the directive differently.
Det stora problemet var att medlemsstaterna genomförde direktivet på olika sätt.
EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Varför är det så bråttom att ratificera Lissabonfördraget i de 27 medlemsstaterna?
EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart" är ett stort problem.
EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart " är ett stort problem.
EnglishThe big question is: why did the alarm bells not go off sooner in the Commission?
Den stora frågan är: varför ringde inte varningsklockorna tidigare i kommissionen?
English(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
(EL) Det viktiga ord som saknas i immigrationsprogram är ordet ”solidaritet”.
EnglishEach Member State, big and small, had its own priorities, its own objectives.
Alla medlemsstater, stora som små, har sina egna prioriteringar, sina egna mål.
EnglishIn the case of our development cooperation work, it is not that big a problem.
När det gäller vårt samarbete för utveckling är det inte något omfattande problem.
EnglishThe big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.
Den stora frågan är om detta är det bästa förfarandet för att anta budgeten.
EnglishToday, 95% of what is distributed comes from the four big record companies.
I dag kommer 95 procent av allt som distribueras från de fyra stora skivbolagen.
EnglishEurope's big success has in fact been to promote reforms in candidate countries.
EU:s stora framgång har i själva verket varit att främja reformer i kandidatländerna.
EnglishThe situation on big and small building sites all over Europe tells a different tale.
Läget på stora och små byggarbetsplatser runt om i Europa förtäljer något annat.
EnglishBig gestures, big overtures obviously no longer convince the citizens of Europe.
Stora gester, stora förslag övertygar tydligen inte längre EU:s medborgare.
EnglishIt also takes a big step forward in terms of promoting female entrepreneurship.
Det är också ett stort steg framåt vad beträffar främjande av kvinnligt företagande.
EnglishWe know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
Vi vet att nästan 1 miljard euro spenderas årligen, vilket är ett mycket högt belopp.