EN bats
volume_up
{többes szám}

bats
Fladdermöss är däggdjur av ordningen Chiroptera.
I've speculated that bats may see color with their ears.
Jag har spekulerat att fladdermöss kanske ser färg med sina öron.
Yet with bats, it’s a little more complicated.
Med fladdermöss är det lite mer komplicerat.

Példamondatok a(z) "bats" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI mean Amendments Nos 5, 10 and 17 on the best available technologies, the BATs.
Jag vill tala om ändringsförslagen 5, 10 och 17 som rör bästa tillgängliga teknik, BAT.
EnglishThe reason is that a number of countries had taken further measures off their own bats.
Anledningen är att ett antal länder har vidtagit ytterligare åtgärder på egen hand.
EnglishIn particular the Technical Assistance Offices or 'BATs' as the French abbreviation has it.
I synnerhet byråerna för tekniskt bistånd eller " BAT" som den franska förkortningen lyder.
EnglishIn particular the Technical Assistance Offices or 'BATs ' as the French abbreviation has it.
I synnerhet byråerna för tekniskt bistånd eller " BAT " som den franska förkortningen lyder.
EnglishWhat would have happened if we had not produced an own-initiative report off our own bats?
Vad hade hänt om vi inte hade tagit fram ett initiativbetänkande?
EnglishBy registering echoes from sound impulses, the bats create an aural picture of their surroundings.
Genom att registrera ekon från ljudstötarna skapar fladdermusen en audiell bild av omgivningen.
EnglishAnd the argument would be exactly the same as for the bats.
Och argumentet skulle vara exakt det samma som för fladdermössen.
EnglishThat is shown in your attitude towards the BATs.
Detta visar sig i er inställning till kontoren för tekniskt bistånd (BAT).
EnglishA pair of Daubenton’s bats zooms low over the water’s surface, on the hunt for dragonflies and midges.
Tätt över vattenytan kryssar ett par vattenfladdermöss i hög fart på jakt efter sländor och knott.
EnglishFourthly, on BATs, I was going to say much the same as Mr Bourlanges.
För det fjärde, beträffande kontoren för tekniskt bistånd, tänkte jag säga ungefär samma sak som herr Bourlanges.
EnglishBy the way, do you have a first name, or do I call you Bats?
Har du nåt förnamn eller ska jag säga Bats?
EnglishBut there is also a reference to the 'BATs '.
Men man hänvisar också till kontoren för tekniskt bistånd.
EnglishBut there is also a reference to the 'BATs'.
Men man hänvisar också till kontoren för tekniskt bistånd.
EnglishHe’s equipped with an ultrasound detector that will translate the bats’ high-frequency signals into audible sound.
Han är utrustad med en ultraljudsdetektor som ska översätta fladdermössens högfrekventa signaler till hörbara ljud.
EnglishThe bats’ calls are drowned in interference.
Fladdermössens läten dränks i störningar.
EnglishThe bats are out on the hunt.
Då ger sig fladdermössen ut på jakt.
EnglishHas anybody asked the bats?
EnglishA requirement like that would mean sometimes insoluble problems for SMEs, which cannot always adapt to these BATs.
Ett sådant krav skulle skapa ibland olösliga problem för små och medelstora företag, som inte alltid kan anpassa sig till bästa tillgängliga teknik.
EnglishThe first point is the BATs.
EnglishThe optimal night for bats is overcast and warm, dry, and windless.
Att denna junimånad varit ovanligt blöt har stökat till schemat. Den optimala fladdermusnatten är mulen och varm, torr och vindstilla.