angol-svéd fordítás erre a szóra: baron

EN

"baron" svéd fordítás

SV

"baron" angol fordítás

volume_up
baron {hímn. és nőn.}
EN

EN baron
volume_up
{főnév}

baron
volume_up
friherre {hímn. és nőn.} (titel vid tilltal av friherre)
At this point I would like to quote Baron Friedrich von Gentz, Prince Metternich's Secretary, who was, as it were, the notetaker of the Congress of Vienna.
Jag skulle här vilja citera friherre Friedrich von Gentz, furst Metternichs sekreterare, som så att säga var Wienkongressens sekreterare, notetaker.
baron (és: tycoon)
volume_up
magnat {hímn. és nőn.}
baron
volume_up
baron {hímn. és nőn.} (titel vid tilltal av friherre)
Mr Baron Crespo, I do not know who is due to speak in favour of this request.
Jag vet inte vem som talar för att lägga fram denna begäran, herr Barón Crespo?
As Mr Baron said previously, duplication of administrative controls must be prevented.
Som Enrique Barón Crespo tidigare sade måste vi förhindra att de administrativa kontrollerna dubbleras.
As Mr Baron said previously, duplication of administrative controls must be prevented.
Som Enrique Barón Crespo tidigare sade måste vi förhindra att de administrativa kontrollerna dubbleras.

Szinonimák (angolul) a(z) baron szóra:

baron

Szinonimák (svédül) a(z) baron szóra:

baron

Példamondatok a(z) "baron" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMadam President, I would simply like to react to the intervention of Mr Barón Crespo.
Fru talman! Jag vill endast framföra en reaktion på ordförande Baróns inlägg.
EnglishBoth Mrs Maij-Weggen and Mr Barón Crespo have mentioned the European Parliament.
Jag vill i min tur bekräfta att vi talar om det i denna förhandling.
EnglishThis matter was also brought up in the contributions by Mr Barón Crespo, Mr Cavada and Mr Brok.
Så är naturligtvis fallet, det är en uppfattning som jag instämmer helhjärtat i.
EnglishMr Barón Crespo ’ s question relating to the legal basis is quite apposite.
En misstroendeförklaring måste ha stöd hos en tiondel av ledamöterna.
EnglishSo our group has absolutely nothing to do with the no-confidence motion, Mr Barón Crespo.
Jag tycker verkligen att ni skall försöka glömma valet en liten stund …
EnglishWe're goin ' to Vegas... to croak a scag baron named Savage Henry.
Vi ska till Vegas... och ta kål på en heroinkung som heter Savage Henry.
EnglishThat means that all it would take is for the Mr Poetterings and the Mr Barón Crespos of the future to meet in private and...
Det skulle innebära att om framtidens Poetteringar och Baróner slog sina påsar ihop och...
EnglishThat means that all it would take is for the Mr Poetterings and the Mr Barón Crespos of the future to meet in private and ...
Det skulle innebära att om framtidens Poetteringar och Baróner slog sina påsar ihop och ...
EnglishMr Barón Crespo, we shall deal with that later.
– Nästa punkt på föredragningslistan är omröstningen.
EnglishMr Barón Crespo, regarding your first remark, I was pleased by your words on the quality of Parliament.
När det gäller det första påpekandet noterar jag med tillfredsställelse resonemanget om kvaliteten i parlamentets arbete.
EnglishClearly, Mr Barón Crespo feels that Italian Socialists may not be part of the Group of the Party of European Socialists.
Uppenbarligen anser Crespo att italienska socialister inte längre får ingå i den europeiska socialistgruppen.
EnglishMadam President, Commissioners, ladies and gentlemen, I want to thank Mr Barón Crespo and the other rapporteurs for their work.
Fru ordförande, herrar kommissionärer, kära kolleger!
EnglishI voted in favour of the report by Mr Barón Crespo on additional macrofinancial aid to Serbia and Montenegro.
Det skall påpekas att Serbien har lidit svårt under oroligheter till följd av efterdyningarna till kriget och förlusten av landområden.
EnglishBut there must be political will on the Russian side to eliminate the 'robber baron' style of capitalism which has developed since 1991.
Men det måste finnas en politisk vilja från rysk sida att eliminera den " rövarkapitalism" som har utvecklats sedan 1991.
EnglishBut there must be political will on the Russian side to eliminate the 'robber baron'style of capitalism which has developed since 1991.
Men det måste finnas en politisk vilja från rysk sida att eliminera den " rövarkapitalism " som har utvecklats sedan 1991.
EnglishMr President, Mrs Morgantini, Mr Barón Crespo, I think that the question you have asked is actually not unrelated to the debate we have just had.
Dessa juridiska villkor har alldeles nyligen ändrats för att avskaffandet av kvoter skall föras in i gemenskapsrätten.
EnglishBoth Mr Dupuis'speech and my own were intended to challenge the request made by the chair, Mr Barón Crespo, regarding the application of Rule 112.
Dupuis och mitt uttalande syftade till att protestera mot ordförande Baróns begäran i fråga om tillämpningen av artikel 112.
EnglishBoth Mr Dupuis' speech and my own were intended to challenge the request made by the chair, Mr Barón Crespo, regarding the application of Rule 112.
Dupuis och mitt uttalande syftade till att protestera mot ordförande Baróns begäran i fråga om tillämpningen av artikel 112.
EnglishHowever, I cannot and will not persuade them that their hard-earned tax money should assist the purchase of another Mercedes for a cereal baron.
Jag kan och kommer emellertid inte att övertyga dem om att deras surt förvärvade skattepengar ska hjälpa en spannmålsmagnat att införskaffa sig ytterligare en Mercedes.
EnglishI fully agree with Mr Barón Crespo, and I call on the Member States once more to draft some projects: European funds can only be spent if projects are put forward by EU Member States.
Jag instämmer helt och jag uppmanar medlemsstaterna återigen att föreslå projekt. EU-stöd kan bara utnyttjas om EU-medlemsstaterna utarbetar projekt.