angol-svéd fordítás erre a szóra: barn

EN

"barn" svéd fordítás

SV
SV

"barn" angol fordítás

volume_up
barn {seml.}
volume_up
barn {csak tsz}
EN

EN barn
volume_up
{főnév}

barn (és: stable)
volume_up
stall {seml.}
Today, the consumer has a right to expect that, from the barn or the field to the table, continuous checks and quality assurance are guaranteed.
Konsumenten har idag rätt till att det från stallet eller från åkern, ända fram till konsumentens bord, finns en ständig kontroll och att en ständig säkring av kvaliteten garanteras.
barn
volume_up
lada {hímn. és nőn.}
Almost half of all Britain's households now buy barn or free-range eggs.
Nästan hälften av alla brittiska hushåll köper nu ägg från lador eller från frigående höns.
This barn sits on what they call " the south 40. "
Den här ladan är vad de kallar " södra 40. "
Some of these activities affect the landscape, and it is also sad to see barns only being used as garages for caravans.
Flera av dessa verksamheter skadar landskapet, och det är också tråkigt när lador enbart fungerar som förvaringsplats för husvagnar.

Szinonimák (angolul) a(z) barn szóra:

barn
English

Szinonimák (svédül) a(z) barn szóra:

barn

Példamondatok a(z) "barn" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd they had the farmers -- there is posters they put in the barn, and they have a DVD.
Och de hade uppfödarna, det finns affischer de sätter upp i ladugården och de har en DVD.
EnglishAlmost half of all Britain's households now buy barn or free-range eggs.
Nästan hälften av alla brittiska hushåll köper nu ägg från lador eller från frigående höns.
EnglishThe barn door is wide open, and now we want to bring the harvest in.
Ladugårdsdörren är öppen, och nu vill vi få in skörden under tak.
EnglishThe following doctoral students are also carrying out closely related research: Björn Sjöblom (Tema Barn)
Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03
EnglishIt might be said that the barn door has just been closed when the horse is in the field, and that would be true to say.
Det är som att stänga ladugårdsdörren när alla djuren har sprungit ut, och det är precis vad som har hänt.
EnglishThis barn sits on what they call " the south 40. "
Den här ladan är vad de kallar " södra 40. "
EnglishI wanted to help with the barn.
EnglishThe complaint was that their chickens followed the pattern of the airplanes and flew themselves into the walls of the barn when the airplanes flew over the land.
De klagade över att deras - kycklingar följde flygplanens mönster - och flög in i laduväggarna - när flygplanen flög över marken.
EnglishToday, the consumer has a right to expect that, from the barn or the field to the table, continuous checks and quality assurance are guaranteed.
Konsumenten har idag rätt till att det från stallet eller från åkern, ända fram till konsumentens bord, finns en ständig kontroll och att en ständig säkring av kvaliteten garanteras.
EnglishThere are no epoch-making decisions on the agenda, but the Austrian Presidency’ s harvest – where it has not already been brought in – will be just outside the barn door.
Det finns inga epokgörande beslut på dagordningen, men det österrikiska ordförandeskapets skörd – i de fall som den inte redan har tagits in – kommer att stå precis utanför ladugårdsdörren.