EN ball
volume_up
{főnév}

1. általános

ball
Granules and ball are separated by a few year intervals by sieving.
Granulat och kula separeras med några års intervall genom siktning.
Har du skadat kulorna igen?
Rubber granules in Safety fitting can, unlike sand, absorbing the ball effectively without fragmenting bullet.
Gummigranulat i kulfång kan, till skillnad från sand, absorbera kulan effektivt utan att fragmentera kulan.
ball (és: bobble, bowl, pom-pom, pompom)
volume_up
boll {hímn. és nőn.}
Doesn't the pure being, ball thing make the day-to-day suffering easier?
Gör inte ren existens, boll saken dag för dag lidandet mindre?
But isn't the drama and suffering less if we do the ball thing every day?
Men är inte dramat och lidelsen mindre om vi gör boll saken varje dag?
In tennis, if a ball hits the line, it is just as much ‘in’ as if it had been in the centre of the court.
I tennis är en boll som träffar linjen lika ”inne” som om den hade träffat i mitten av planen.
ball (és: bulb, bump, den, globe)
volume_up
kula {hímn. és nőn.}
Granules and ball are separated by a few year intervals by sieving.
Granulat och kula separeras med några års intervall genom siktning.
Har du skadat kulorna igen?
Rubber granules in Safety fitting can, unlike sand, absorbing the ball effectively without fragmenting bullet.
Gummigranulat i kulfång kan, till skillnad från sand, absorbera kulan effektivt utan att fragmentera kulan.
ball (és: domain, realm, sphere, purview)
volume_up
sfär {hímn. és nőn.}
ball (és: bowl, globe, round, sphere)
volume_up
klot {seml.}
Ett klot, en strike, en miljon.
ball
volume_up
nystan {seml.}
ball
volume_up
bal {hímn. és nőn.} (stor danstillställning)
Mr President, Mr President-in-Office, there is a saying which says that if you are at the ball, you must dance.
Det finns ett talesätt som säger att när man är på bal, så skall man dansa.
Your invitation to the Black & White Ball at The Grand.
En inbjudan till " Black & White " - balen på Grand.
The ball would be in the prime ministers’ court, and they would be forced to establish a single place of work.
Balen skulle hållas i statsministerns hov och man skulle tvingas att inrätta en enda arbetsplats.
ball
ball (és: dance)
volume_up
danstillställning {hímn. és nőn.}

2. bányászat

ball
volume_up
smälta {hímn. és nőn.}

3. amerikai angol

ball
volume_up
inkorrekt kastad boll {hímn. és nőn.}
ball
volume_up
ogiltig boll {hímn. és nőn.}

4. sportok: "baseball", amerikai angol

ball
volume_up
baseboll {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) ball szóra:

ball

Szinonimák (svédül) a(z) ball szóra:

ball

Példamondatok a(z) "ball" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFor the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
För ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
EnglishWe have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
Man behöver inte ha någon profetisk förmåga för att förutse något liknande i år.
EnglishWe are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Vi kommer att vara uppmärksamma och följa händelseutvecklingen med intresse.
EnglishIf I looked into my crystal ball, that is what I would see in years to come.
Om jag skådar in i min kristallkula är det detta som jag ser under de kommande åren.
EnglishBut it becomes all the more difficult if one Member State does not wish to play ball.
Men övervakningen försvåras ytterligare om ett medlemsland inte vill genomföra den.
EnglishI am grateful to you, Mr President-in-Office, for having already set the ball in motion.
Herr rådsordförande! Jag är tacksam för att ni redan har satt bollen i rörelse.
EnglishSo the ball is back in our court and above all perhaps in the Council's.
Så bollen är på vår planhalva igen och framför allt kanske på rådets planhalva.
EnglishHow can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?
Hur kan vi få garantier om att ni inte bara sparkar bollen över sidlinjen?
EnglishYes, the ball is in Ukraine's court, but I will say more than that, Mr President.
Ja, bollen ligger hos Ukraina, men jag vill säga ännu mer, herr talman.
EnglishThe ball is now in Parliament's court, and Parliament does not have to start from scratch.
Bollen ligger nu hos parlamentet och parlamentet behöver inte börja från noll.
EnglishThis is why we are setting the ball rolling today, as we did yesterday.
Det är skälet till att vi sätter det hela i rörelse nu, som vi gjorde i går.
EnglishCommissioner, you were right to acknowledge that the ball is in the Commission’ s court.
Ni gjorde rätt i att erkänna att bollen ligger på kommissionens planhalva.
EnglishMr Swoboda, you said that the ball is now well and truly in the Turkish half of the pitch.
Ni, kollega Swoboda, sade att bollen nu helt och hållet ligger på Turkiets planhalva.
EnglishThe European Parliament has already embarked on internal work to set the ball rolling.
Parlamentet har redan påbörjat ett internt arbete inom sin institution.
EnglishThe ball is firmly in national governments' courts to apply for this funding.
Bollen ligger hos de nationella regeringarnas domstolar som kan ansöka om sådan finansiering.
EnglishThe Council is now on the ball in terms of correcting this precarious ethical situation.
Rådet är nu med på noterna när det gäller att rätta till denna prekära etiska situation.
EnglishPredictions of events in Sudan are nothing but crystal-ball gazing.
Att förutspå händelseutvecklingen i Sudan är som att skåda i en kristallkula.
EnglishEveryone here is on the ball, especially when it comes to their own money.
Alla här är ytterst alerta, särskilt när det gäller deras egna pengar.
EnglishDad, I'm not that 12- year-old girl who would only dance with you at your inaugural ball.
Jag är ingen 12- åring som bara vill dansa med dig på din invigningsbal.
EnglishHowever, to borrow a sporting metaphor, the ball is in the Belarus Government's court.
För att låna en metafor från idrottsvärlden, så ligger bollen nu hos Vitrysslands regering.