angol-svéd fordítás erre a szóra: bad faith

EN

"bad faith" svéd fordítás

SV

EN bad faith
volume_up
{főnév}

bad faith
volume_up
ond tro {hímn. és nőn.}
Was it treachery, bad faith, incompetence, negligence or ignorance?
Var det trolöshet, ond tro, inkompetens, försummelse, likgiltighet?
The European Commission must take steps against the use of permits without real performances, in bad faith, or for other than their intended purpose.
Europeiska kommissionen måste vidta åtgärder mot tillstånd som utnyttjas utan verkliga resultat, antingen i ond tro eller i andra syften än det avsedda.

Példamondatok a(z) "bad faith" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI think they are misinformed, because one never acts in bad faith.
Jag tror att de är felinformerade, eftersom man aldrig agerar mot bättre vetande.
EnglishSome people have, in bad faith, tried to insinuate that it was increasing Members' salaries.
Vissa har medvetet velat insinuera att man ökar ledamöternas löner.
EnglishI do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.
Jag talar inte mot bättre vetande, utan allt jag säger är att vi skulle kunna ställa honom den frågan.
EnglishIt is the Council's bad faith that Parliament is condemning.
Det är detta löftesbrott från rådets sida som parlamentet kritiserar.
EnglishPossibly, people suspect it was signed in bad faith.
Det är möjligt att människor misstänker att den skrevs under i misstroende.
EnglishThose who make these claims, I feel, are either mistaken or misinformed, or they do so in bad faith.
Jag anser att de som hävdar det antingen har fel eller är felinformerade, eller att de gör det mot bättre vetande.
EnglishWhat we are voting upon today is not a report but an act of faith, and an act of bad faith at that.
Våra definitioner av ” subsidiaritet ” och ” superstat ” skiljer sig uppenbarligen åt jämfört med de föredragandes.
EnglishThis resolution is a master class in bad faith.
Denna resolution är ett praktexempel på trolöshet och svek.
EnglishHaving followed the matter of the buildings in every detail, it is clear to me that it has been dominated by bad faith.
Efter att ha följt frågan om byggnaderna mycket noggrant anser jag att det handlar om trolöshet.
EnglishTherefore one can accuse the Chinese of bad faith.
Följaktligen kan man anklaga kineserna för svek.
EnglishWhat we are voting upon today is not a report but an act of faith, and an act of bad faith at that.
   .– Vi röstar i dag inte om ett betänkande, utan om en trosbekännelse, och till råga på allt en bekännelse till en dålig tro.
EnglishThirdly, take the bad faith.
För det tredje bör man tänka på det dåliga förtroendet.
EnglishIf you feel he acted in bad faith, you should have made that clear before Parliament's plenary session.
Om ni anser att han inte har gjort det, kunde ni ha uttryckt det öppet med anledning av hans framträdande inför plenum här i parlamentet.
EnglishI do not think there has been bad faith.
Jag tror inte det är fråga om illvilja.
EnglishI agree with Mrs Mastenbroek and Mr Busuttil, who said that the City of Strasbourg has worked with us in bad faith.
Jag håller med Edith Mastenbroek och Simon Busuttil, som sa att staden Strasbourg hade samarbetat med oss på ett trolöst sätt.
EnglishIf you feel he acted in bad faith, you should have made that clear before Parliament' s plenary session.
Om ni anser att han inte har gjort det, kunde ni ha uttryckt det öppet med anledning av hans framträdande inför plenum här i parlamentet.
EnglishThe opinion delivered by the Committee on Legal Affairs is characterised by bad faith and a poor interpretation of the texts.
Yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden kännetecknas av trolöshet och dålig tolkning av texterna.
EnglishThe content of the Summit was not bad, but faith in subsequent action is evidently ebbing and this is a very serious matter indeed.
Toppmötets innehåll var inte dåligt men tron på konsekvenserna av det håller tydligen på att försvinna och det är mycket allvarligt.
EnglishIf the intention is not honoured, the new constraints would violate the spirit of the Doha Declaration and would show bad faith.
Om man inte tar hänsyn till syftet, skulle de nya begränsningarna vara oförenliga med andemeningen i Dohaförklaringen och visa svekfullhet.
EnglishThis is in bad faith.