angol-svéd fordítás erre a szóra: bad example

EN

"bad example" svéd fordítás

EN bad example
volume_up
{főnév}

bad example
Now it is declaring independence of a second Albanian state and that sets a bad example.
Nu förklarar det sig självständigt som en andra albansk stat, och detta är ett dåligt exempel.
In fact, this is a bad example to the world.
Detta blir i själva verket ett dåligt exempel för resten av världen.
I cite my own amendment as a bad example.
Som ett dåligt exempel på det kan jag nämna det ändringsförslag som jag själv har lämnat in.

Példamondatok a(z) "bad example" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishLet us not follow the bad example that cast a pall over the Durban Conference.
Låt oss inte följa det dåliga exempel som överskuggade konferensen i Durban.
EnglishIt was a bad example of the institutions taking each other seriously.
Det var ett exempel på hur institutionerna misslyckades med att ta varandra på allvar.
EnglishWhat is happening may set a bad example that can so easily be exported elsewhere.
Det som sker kan bli ett dåligt föredöme som så lätt kan komma att sprida sig till andra platser.
EnglishThese efforts should not be tainted by the bad example set by the European Police College (CEPOL).
Deras arbete får inte vanäras av Europeiska polisakademins (CEPOL) dåliga exempel.
EnglishShe has set a bad example which is detrimental to all women involved in politics in Europe.
Hon har varit ett dåligt föredöme som skadar hela den europeiska kvinnliga politikerkåren.
EnglishI think that she has demonstrated beyond doubt that this is an example of bad legislation.
Jag tycker att hon har visat utom allt tvivel att detta är ett exempel på dålig lagstiftning.
EnglishThis is a very bad example to set to other Member States joining the European Union.
Det här blir ett mycket dåligt föredöme för de andra medlemsstater som går med i Europeiska unionen.
EnglishIt is unfortunate that the EPO has granted it a patent: this is an example of bad EPO practice.
Det är olyckligt att EPO har beviljat detta företag patent: detta är ett exempel på dålig EPO-praxis.
EnglishThat is a bad example of the intervention of a nation-state with a sports federation in a world series.
Detta är ett sorgligt exempel på hur en nationalstat kan påverka ett idrottsförbund i en världsserie.
EnglishIt has thus become a bad example of liberalisation.
Frågan har därför blivit ett exempel på dålig avreglering.
EnglishAre we going to ban the reading of Simenon on grounds that Inspector Maigret with his pipe is a bad example to young people?
Ska vi förbjuda läsning av Simenon eftersom kommissarie Maigret med sin pipa är en dålig förebild för unga?
EnglishThe Swedish government sets an extremely bad example for the candidate countries which are, at this moment, waiting to join.
Den svenska regeringen ger en mycket dålig förebild till de kandidatländer som just nu sitter i väntrummet.
EnglishShould we set a bad example with our own situation in the Basque country where our language has been considered at risk of disappearing?
Skall vi vara ett dåligt föredöme i och med vår egen situation i Baskien, där vårt språk kan hotas av utrotning?
EnglishA second example of bad policy concerns the poor organisation of the system for reclaiming sums wrongfully paid out.
Ett andra exempel på dålig policy gäller den bristfälliga organisationen inom systemet för att återkräva felaktigt utbetalade belopp.
EnglishThey are destroying the true meaning of athletic competition and do nothing but set a bad example, in particular to our young people.
De förstör den sanna innebörden av tävlan inom idrotten och de är ingenting annat än dåliga förebilder, särskilt för våra ungdomar.
EnglishA second example of bad policy concerns the poor organisation of the system for reclaiming sums wrongfully paid out.
Revisionsrätten kan inte få fram alla handlingar, ombudsmannen saknar befogenhet att se allt och budgetkontrollutskottet får bara ytlig information.
EnglishThe OSCE says it is both a challenge to the European constitutional architecture and a bad example for new democracies in transition.
OSSE säger att det både utmanar Europas konstitutionella uppbyggnad och är en dålig förebild för nya demokratier i ett övergångsstadium.
EnglishThere is a lot of abuse and fraud and the situation is extremely chaotic, so it is exactly the sort of bad example we should not follow.
Det handlar där om omfattande missbruk, mycket bedrägeri och ytterst kaotiska tillstånd. Vi får inte börja anföra några dåliga exempel.
EnglishI therefore believe that it would set a bad example if we were to safeguard the immunity of an MEP in the case of a violation of a mere traffic regulation.
Fallets bakgrund är allvarligare, för det handlar inte enbart om ett trafikbrott utan ledamoten smet dessutom från olycksplatsen.