angol-svéd fordítás erre a szóra: bad behaviour

EN

"bad behaviour" svéd fordítás

SV

EN bad behaviour
volume_up
[példa]

bad behaviour (és: manners)

Példamondatok a(z) "bad behaviour" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Familjen al-Assads kriminella regim får inte belönas för sitt dåliga uppförande.
EnglishOnce again, I believe this is a measure that should be kept as a deterrent for bad behaviour.
Återigen anser jag att detta är en åtgärd som bör behållas som ett avskräckande medel mot dåligt uppförande.
EnglishRe-legalisation would only further reward bad behaviour.
På det sättet belönar vi bara det dåliga uppförandet ännu mer.
EnglishWe know that 99 % of bad behaviour is linked to alcohol.
Vi känner till att 99 procent av fallen av förargelseväckande beteende har anknytning till alkohol.
EnglishCreditors will have an effective and efficient tool for exercising their rights against 'bad payment behaviour'.
Borgenärerna kommer att få ett effektivt verktyg för att utöva sina rättigheter gentemot dålig betalningsmoral.
EnglishThe most pleasing aspect of our negotiations with the Council, however, is that repeated bad behaviour will be punished.
Den mest glädjande aspekten av våra förhandlingar med rådet är emellertid att upprepat dåligt uppträdande kommer att straffas.
EnglishThat is bad, both for behaviour research and for stock level research, and, of course, it also makes illegal trade easier.
Det är en nackdel både för beteendeforskning och forskning om bestånden, och naturligtvis så underlättar det för den illegala handeln.
EnglishSo what we have is bad behaviour on the part of a number of countries that are creating problems in their own country and are creating financial instability.
Det handlar alltså om dåligt beteende i ett antal länder som skapar inhemska problem och finansiell instabilitet.
EnglishThe so-called codes of good practice could possibly serve as a model, but they cannot replace legislative measures in instances of bad behaviour.
De så kallade uppförandekoderna kan kanske användas som utgångspunkt, men de kan inte ersätta lagstiftningsåtgärder i fall av bristfälligt uppträdande.
EnglishThe problems have possibly been exacerbated, but certainly not caused, by the credit crunch, and state aid should not be a reward for bad behaviour.
Problemen har kanske förvärrats men definitivt inte orsakats av kreditåtstramningen, och statligt stöd ska inte vara en belöning för att man misskött sig.
EnglishThat is not solidarity, it is rewarding the bad behaviour of a number of weak Member States at the expense of hard-working Dutch, German and Belgian citizens.
Det är inte solidaritet, det är att belöna ett dåligt beteende hos ett antal svaga medlemsstater på bekostnad av hårt arbetande nederländska, tyska och belgiska medborgare.