angol-svéd fordítás erre a szóra: bacterium

EN

"bacterium" svéd fordítás

EN bacterium
volume_up
{főnév}

bacterium (és: germ, bug)
volume_up
bakterie {hímn. és nőn.}
The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
En ledtråd kom från en marin bakterie, en bakterie som heter Vibrio fischeri.
People have to be told where this bacterium is.
Folk måste få veta var denna bakterie finns.
Cholera is a highly infectious disease caused by a bacterium which creates an intestinal infection.
Kolera är en mycket smittosam sjukdom som orsakas av en bakterie som i sin tur orsakar en tarminfektion.

Szinonimák (angolul) a(z) bacterium szóra:

bacterium
English

Példamondatok a(z) "bacterium" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut the existence of the bacterium was established scientifically and was not itself a political act.
Men bakteriens befintlighet styrktes vetenskapligt, och var i sig ingen politisk handling.
EnglishThey either pop the bacterial membrane, they make the bacterium so it can't replicate its DNA.
Antingen spränger de bakteriens cellmembran eller gör så att bakterien inte kan reproducera sitt DNA.
EnglishSecondly, we must call on Germany to do everything it can to locate the origin of the bacterium.
För det andra måste vi uppmana Tyskland att göra allt det kan för att lokalisera bakteriens ursprung.
EnglishThis highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
Den är mycket smittsam och luftburna bakterier kan smitta 10-15 andra människor innan symtomen upptäcks.
EnglishWhat the important thing is that we learned is that every bacterium has exactly the same enzyme and makes exactly the same molecule.
Det viktiga vi lärt oss är att alla bakterier har exakt samma enzym och producerar exakt samma molekyl.
EnglishThe bacterium costs lives, too many lives.
Bakterien kostar liv, alltför många liv.
EnglishWhat you know is that when that bacterium gets into the animal, in this case, a mouse, it doesn't initiate virulence right away.
Vad ni vet är att när bakterien kommer in i djuret, i det här fallet en mus, så sätter den inte igång sin attack omedelbart.
EnglishThis bacterium has the special property that it makes light, so it makes bioluminescence, like fireflies make light.
Den här bakterien har den speciella egenskapen att den kan producera ljus så den skapar biologiskt alstrat ljus, på samma sätt som eldflugor gör.
EnglishFirst we figured out how this bacterium does this, but then we brought the tools of molecular biology to this to figure out really what's the mechanism.
Först listade vi ut hur den här bakterien gör det här, men sen kopplade vi in molekylärbiologins verktyg för att komma på vad det är för mekanism.
EnglishThe cause is serotype O104:H4 of the bacterium Escherichia coli, which is already described throughout scientific literature and is associated with meat products.
Orsaken är serotyp O104:H4 av bakterien Escherichia coli, som redan beskrivs överallt i den vetenskapliga litteraturen och har samband med köttprodukter.
EnglishIn the last two weeks, Italy has suffered economic damage amounting to EUR 20 million because of unsold vegetables - particularly cucumbers - as a result of the EHEC bacterium.
De senaste två veckorna har värden för 20 miljoner euro gått om intet i Italien på grund av grönsaker som inte gått att sälja - i synnerhet gurkor - till följd av EHEC-bakterien.
EnglishOur food safety EU reference laboratory in Rome developed in record time a method which reduces the time needed to detect the E coli bacterium in food from about six days to 48 hours.
EU:s referenslaboratorium för livsmedelssäkerhet i Rom har på rekordtid utvecklat en metod så att det i stället för cirka 6 dagar tar 48 timmar att upptäcka EHEC-bakterien i livsmedel.