angol-svéd fordítás erre a szóra: bacteria

EN

"bacteria" svéd fordítás

EN bacteria
volume_up
{többes szám}

bacteria
Finally, the battle against resistant bacteria is not a lost cause.
Till sist, nedbringandet av resistenta bakterier är ingen förlorad strid.
These bacteria can be controlled by chemicals, such as methyl bromide, which is toxic.
Dessa bakterier kan bekämpas med kemikalier, såsom det giftiga metylbromid.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.
Bakterier kontrollerar alltid sin sjukdomsalstrande förmåga med quorum sensing.

Szinonimák (angolul) a(z) bacteria szóra:

bacteria
English
bacterium
English

Példamondatok a(z) "bacteria" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe thought, what if we made these bacteria so they can't talk or they can't hear?
Vi tänkte - vad skulle hända om vi gjorde så att bakterierna inte kan tala eller höra?
EnglishWhat happens is that bacteria are able to count how many of me and how many of you.
Vad som händer är att bakterierna kan räkna hur många det finns av "mig" och av "dig".
EnglishEven worse are the salmonella bacteria which have become resistant to antibiotics.
Än värre är de salmonellabakterier som har blivit antibiotikaresistenta.
EnglishThe only sure thing is that most Member States have reported cases of the bacteria.
Det enda man är säker på är att de flesta medlemsstater har rapporterat fall av bakterien.
EnglishBacteria-based extraction would be more nature-friendly, but it is not yet used for gold.
Bakteriebaserad utvinning skulle vara mer miljövänlig, men används ännu inte för guld.
EnglishCucumbers from Spain and other countries did have EHEC bacteria on them.
Gurkor från Spanien och andra länder bar faktiskt på EHEC-bakterien.
EnglishBut when they grew to a certain cell number all the bacteria turned on light simultaneously.
Men när de förökade sig till ett visst antal så slog alla bakterierna på ljuset samtidigt.
EnglishThere has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
Det måste finnas ett sätt att genomföra en "folkräkning" av resten av bakterierna i populationen.
EnglishI learned recently there were 45 different groups doing research into salmonella bacteria.
Jag fick nyligen veta att det finns 45 olika grupper som bedriver forskning om salmonellabakterien.
EnglishOur gut is a wonderfully hospitable environment for those bacteria.
Våra tarmar är en underbart gästfri miljö för de bakterierna.
EnglishAll the bacteria groups researched were highly resistant to five of the six available antibiotics.
Alla undersökta bakteriegrupper var höggradigt resistenta mot fem av sex tillgängliga antibiotika.
EnglishIt's used by all different bacteria and it's the language of interspecies communication.
Den utgör språket för kommunikation mellan arterna.
EnglishHow the bacteria were actually created is a different case; research and findings are needed urgently.
Hur bakterien faktiskt uppstod är en annan fråga, och forskning och resultat behövs omedelbart.
EnglishIn January, we had the problems of toxins in Germany; now we have bacteria problems, again in Germany.
I januari hade vi dioxinproblemet i Tyskland. Nu har vi bakterieproblemet, även det i Tyskland.
EnglishIn 48 hours to 72 hours, these three mushroom species reduced the amount of coliform bacteria 10,000 times.
Efter 48 till 72 timmar hade dessa tre svamparter minskat mängden colibakterier 10'000 gånger.
EnglishIn the case of bacteria, it is a question of a combination of genetic and biochemical mechanisms, for example
I bakteriernas fall handlar det om en kombination av genetiska och biokemiska mekanismer, till exempel
English(Laughter) These bacteria are not passive riders, these are incredibly important, they keep us alive.
(Skratt) De här bakterierna är inga passiva fripassagerare. ~~~ De är otroligt viktiga, de håller oss vid liv.
EnglishAnd the bacteria also have a receptor on their cell surface that fits like a lock and key with that molecule.
Bakterierna har även en receptor på cellytan som passar som ett lås och nyckel med just den molekylen.
EnglishIn English, Vltava means " unhealthy bacteria level. "
På engelska, Vltava betyder hälsovådlig bakteriehalt.
EnglishAs has been stated, bacteria become used to antibiotics after years of use and build up a resistance to them.
Som konstaterats vänjer sig bakterierna vid antibiotika efter åratals användning och blir resistenta mot dem.