EN to apprehend
volume_up
[apprehended|apprehended] {ige}

I would call on the Ugandan authorities to apprehend the perpetrators of this crime.
Jag vill uppmana de ugandiska myndigheterna att gripa de som är skyldiga till detta brott.
Don't you have a certain fugitive to apprehend?
Har inte du en rymling att gripa?
Syria must play a more responsible role in apprehending terrorists crossing from its territory into Iraq.
Syrien måste spela en mer ansvarsfull roll när det gäller att gripa terrorister som via syriskt territorium tagit sig in i Irak.
So you can immediately apprehend the relationship between efficacy and popularity, but you can also, if you grade the evidence, do a "worth it" line.
Så man kan nästan omedelbart uppfatta relationen mellan effekt och popularitet men man kan också, om man graderar bevisen, göra en slags "är det värt det" linje.
to apprehend
to apprehend (és: to frequent)
to apprehend (és: to arrest, to beg)
So Hank and I, we banded together to apprehend these outlaws.
Så Hank och jag gick ihop för att anhålla de där banditerna.
to apprehend (és: to tremble)
to apprehend

Példamondatok a(z) "to apprehend" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt the end of March KGB and police in Belarus carried out a raid to apprehend Belsat's local reporters.
I slutet av mars genomförde KGB och polis en räd för att skrämma Belsats lokala reportrar.
EnglishYou apprehend him.
EnglishI apprehend him.