angol-svéd fordítás erre a szóra: angry

EN

"angry" svéd fordítás

EN angry
volume_up
{melléknév}

No matter how good an idea seems like when you're angry...... it never is.
Oavsett hur bra en idé verkar vara när du är arg...... så är den inte det.
(DE) Commissioner, please do not be angry, but let us get serious.
(DE) Var inte arg, herr kommissionsledamot, utan låt oss vara allvarliga.
And so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Så jag blir arg och jag blir förbannad och det blir en massa vanligt folk.
Some angry Rotarian shoves you and you think, " What's happening here?
Någon ilsken person knuffar dig och du tänker, " Vad händer här? "
Our car was run off the road, our helicopter was grounded and we were forced to remain in our hotel by an angry mob.
Vår bil prejades av vägen, vår helikopter fick inget starttillstånd och vi blev tvingade att stanna på hotellet på grund av en ilsken folkmassa.
Under Rule 122 I shall confine myself to rebutting the statement of one angry right-wing Spanish nationalist that breaches even the most basic norms of parliamentary courtesy.
Enligt artikel 122 nöjer jag mig med att avvisa uttalandet från en ilsken högerorienterad spansk nationalist, vilket bryter mot till och med den mest grundläggande parlamentariska artigheten.
angry (és: black, dark, evil, malevolent)
volume_up
ond {mn}
The Lord was angry with me because I disobeyed him by the waters of strife.
Herren var ond på mig för att jag överträdde Honom vid missämjans vatten.
Bli inte ond, Priam.
angry (és: wroth)
We know that people are initially angry with the company's bosses, but they will turn on us next and this fury will be unleashed on us, the political leaders.
Vi vet att människor i ett första skede rasar mot de ansvariga företagsledarna, men sedan även vänder sig till oss, det är mot oss ansvariga politiker som vreden riktas.
angry (és: bad, beastly, cruel, discourteous)
angry (és: sore, inflamed)
angry (és: irascible, irritated)
angry (és: crabby, cranky, crotchety, crusty)
volume_up
sur {mn}
Du har ingen rätt att vara sur.
Ed, there's 300 very angry San Diego-ites.
Ed, det är 300 väligt sura San Diegoere.
And so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Så jag blir arg och jag blir förbannad och det blir en massa vanligt folk.
angry

Szinonimák (angolul) a(z) angry szóra:

angry

Példamondatok a(z) "angry" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBy Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
På onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.
EnglishJobs are scarce, tensions are high, people are hurting, angry and disillusioned.
Det är ont om arbeten, spänningen är hög, människor far illa och är arga och desillusionerade.
EnglishWe are angry and we are extending our fight with the peoples against these policies.
Vi är förbittrade, och tillsammans med folken intensifierar vi vår kamp mot denna politik.
EnglishPeople all over the world have understood this and are angry and are mobilising against it.
Människor över hela världen har insett detta, och är arga och engagerar sig emot det.
EnglishDisabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Funktionshindrade personer börjar bli upprörda över den bristande uppmärksamhet de förlänas.
EnglishI am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Jag är väldigt upprörd över att mitt land har nått den här punkten - faktiskt väldigt upprörd.
EnglishThey said it openly in front of these very angry, delayed passengers.
Detta sade de helt öppet inför alla dessa arga, försenade passagerare.
EnglishLet me explain to him why people in the UK are so angry about this.
Jag ska nu förklara för honom varför vi britter är så arga över detta.
EnglishWe have, in particular, seen that the dock workers are angry, very angry, and also desperate.
Vi har framför allt kunnat se att hamnarbetarna är arga, mycket arga och även förtvivlade.
EnglishI am really sorry and, as I said, I am angry but this is the situation we have been put in.
Jag är verkligen ledsen och, som sagt, upprörd, men detta är den situation vi har försatts i.
EnglishWhen they're angry, they look ugly, every being, but when they're happy they look beautiful.
När de är arga ser de fula ut, men när de är glada så är de vackra.
EnglishThey are angry because they have been at the receiving end of hypocritical and misleading statements.
De är arga för att de har utsatts för hycklande och missvisande uttalanden.
EnglishI am particularly angry at the attacks being made on Irish beef.
Jag är särskild upprörd över de angrepp som görs på irländskt nötkött.
EnglishThey will be angry should any of these measures facilitate yet more EU mass immigration.
De kommer att bli arga om några av dessa åtgärder skulle främja ytterligare massinvandring till EU.
EnglishAnd then I met some who were angry, and anger that can turn to violence, and we're all familiar with that.
Jag mötte andra som var arga, och ilska kan leda till våld, något vi alla vet.
EnglishThey do not know why they have to do this and are angry with the Union, with its bureaucratic rules.
De vet inte varför de utsätts för detta och blir arga på EU, med dess byråkratiska regler.
EnglishI looked into their strangely angry faces, and I remember wondering, are they wearing rubber masks?
Jag såg in i deras märkligt arga ansikten, och jag minns att jag undrade om de bar gummimasker?
EnglishWe know we're not always angry, always jealous, always generous.
Vi vet att vi inte alltid är arga, svartsjuka eller generösa.
EnglishThat makes us particularly angry, and it is unacceptable.
Sådant blir vi särskilt arga på och vi tänker inte finna oss i det.
EnglishAnd people were very angry, and they called him horrible names.
Och folk var väldigt arga, och de kallade honom hemska saker.