angol-svéd fordítás erre a szóra: ad

EN

"ad" svéd fordítás

volume_up
AD [rövidítés]
SV

EN ad
volume_up
{főnév}

1. "advertisement"

The {creative} parameter records the creative ID of the ad that was displayed.
Parametern {creative} registrerar annons-ID för den annons som visades.
(Only visitors who've clicked your AdWords ad will have this cookie.)
(Endast besökare som har klickat på din AdWords-annons har en sådan cookie.)
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
Det här är en gammal annons från The Economist där man fick välja mellan tre saker.
volume_up
reklam {hímn. és nőn.}
You'll never see an ad like that because Nike actually wants you to buy their shoes.
Vi kommer aldrig få se en liknande reklam eftersom Nike vill faktiskt att du köper deras skor.
Appearing in green, this line of your ad shows the address of the website that you're promoting.
Den här raden visas med grön färg och innehåller adressen till den webbplats som du gör reklam för.
If there are no relevant ads to show with your search, then we won't you show any.
Om det inte finns några relevanta annonser för din sökning visas ingen reklam.
volume_up
annonsering {hímn. és nőn.}
A few important things set AdWords apart from other kinds of advertising.
Det finns några viktiga saker som gör att AdWords skiljer sig från andra typer av annonsering.
This SDK allows you to request AdSense ads through Flash’s ActionScript language in order to more closely combine content and advertising.
Med detta SDK kan du begära AdSense-annonser via ActionScript-språket i Flash för att kunna kombinera innehåll och annonsering.
Knowing your ROI, you'll be sure that the money you're spending on AdWords advertising is going to a good cause: healthy profits for your business!
Om du har koll på avkastningen på investeringen kan du vara säker på att de pengar du lägger på AdWords-annonsering omvandlas till vinst för ditt företag!

Szinonimák (angolul) a(z) ad szóra:

ad
AD

Példamondatok a(z) "ad" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
EnglishTo implement AdSense for video/games, please follow the setup process guidelines.
Följ installationsanvisningarna när du vill implementera AdSense for video/games.
EnglishAll ad sales referred to our agency procurement contracts Nowa Communications AB.
Alla annonssäljare hänvisas till vår upphandlade avtalsbyrå Nowa Kommunikation AB.
EnglishBelow are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
Nedan finner du några av de vanligaste frågorna om inaktiverad annonsvisning.
EnglishNevertheless, we cannot be content with closing the legal gaps on an ad-hoc basis.
Men vi kan inte nöja oss med att täppa till luckorna allteftersom de visar sig.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).
EnglishYour account will use only the keywords, ads, and ad groups in your control group.
Kontot använder bara sökorden, annonserna och annonsgrupperna i din kontrollgrupp.
EnglishThis guide is meant to give you our policies for integrating AdSense for games.
Den här guiden beskriver våra policyer för integrering av AdSense for games.
EnglishGoogle AdWords advertisers with accounts of any size can use AdWords Editor.
Google AdWords-annonsörer med konton i alla storlekar kan använda AdWords Editor.
EnglishThis function of our system is included in the Google AdWords Terms and Conditions.
Den här funktionen i vårt system omfattas av användarvillkoren för Google AdWords.
EnglishRegionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Regionalisering förekommer redan, låt vara på ett ad hoc och inkonsekvent sätt.
EnglishTo set up conversion tracking, you'll generate the snippet of HTML in AdWords.
För att ställa in omvandlingsspårning skapar du HTML-kodavsnittet i AdWords.
EnglishDo we need the results of the ad hoc committee to condemn the abuses in Chechnya?
Behövs ad hoc-gruppens resultat för att kritisera övergreppen i Tjetjenien?
EnglishWe'll then update your Google ads to be associated with your preferred AdSense account.
Därefter uppdaterar vi dina Google-annonser som ska kopplas till AdSense-kontot.
EnglishIf the terms fall outside your targeted area, your ad won't show on that keyword.
Om termerna faller utanför det inriktade området visas inte annonsen för det sökordet.
EnglishI had the honour of leading the ad hoc delegation to Bosnia some weeks ago.
Jag hade äran av att leda ad hoc-delegationen till Bosnien för några veckor sedan.
EnglishThat implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Det innebär särskild rättshjälp som ger tillgång till juristexperter utifrån.
EnglishHowever, this role does not mean that their authority should be extended ad infinitum.
Denna roll betyder inte alls att deras befogenheter måste utvidgas i det oändliga.
EnglishAd requests will fail if these parameters are not included or they are not well-formed.
Annonsbegäran misslyckas om dessa parametrar inte ingår eller om de är felaktiga.
EnglishPeople can only see the display URL in your ad and not the destination URL.
Kom ihåg att du styr den kod som används på din webbplats för att skapa brödsmulor.