angol-svéd fordítás erre a szóra: abroad

EN

"abroad" svéd fordítás

EN

abroad {határozószó}

volume_up
1. általános
abroad (és: down, out, forth, outwards)
A posting is when your employer requires you to work abroad for a limited period.
Utstationering är när en arbetsgivare skickar ut dig att arbeta utomlands under en begränsad period.
Further information on what to do if involved in an accident abroad
Vad du ska göra om du råkar ut för en trafikolycka utomlands
It will be students who can no longer afford to study abroad in order to go out and see the world.
Det blir studenter som inte längre har råd att plugga utomlands för att ge sig ut och se världen.
abroad (és: down, out, without)
I think we always need to remember our men and women in the armed forces who are on missions abroad, often in dangerous situations, so that they know they are not forgotten.
Det är viktigt att vi alltid minns våra män och kvinnor i de väpnade styrkorna som är ute på uppdrag utomlands, ofta i farliga situationer, så att de vet att de inte är bortglömda.
abroad (és: wide)
abroad
2. "foreign countries"
abroad
volume_up
utomlands {hsz} (länderna utanför hemlandet)
Still students are encountering financial problems while studying abroad.
Studenter ställs fortfarande inför ekonomiska problem när de studerar utomlands.
This includes Moldovan citizens living abroad, or in Transnistria.
Detta inbegriper moldaviska medborgare som bor utomlands eller i Transnistrien.
Studying abroad is an enriching experience both academically and socially.
Studier utomlands är utvecklande såväl akademiskt som socialt.
abroad
volume_up
i utlandet {hsz} (länderna utanför hemlandet)
The same is true of British and French enterprises investing abroad.
Samma sak gäller för brittiska och franska företag som investerar i utlandet.
If acute help is needed abroad, then everyone has the same rights.
Om akut hjälp behövs i utlandet så har var och en samma rättigheter.
How are they supposed to gain these skills abroad?
Hur skall dessa kvalifikationer kunna skaffas i utlandet?
abroad
volume_up
utrikes {hsz} (länderna utanför hemlandet)
This situation is neither fair nor equitable, because it is neither fair nor equitable to have to compete abroad without the protection that continental products enjoy.
Denna situation är inte rättvis eller jämlik, för det är inte rättvist eller jämlikt att tvingas att konkurrera utrikes utan det skydd som de kontinentala produkterna får.

Szinonimák (angolul) a(z) abroad szóra:

abroad

Példamondatok a(z) "abroad" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Det är inte bara ryssarna som betraktar dessa länder som ”det nära utlandet”.
EnglishThe result is simply that the European Union will have to buy this product abroad.
Följden är bara att Europeiska unionen måste köpa denna produkt från andra länder.
EnglishThe centre also cooperates with ethical centres and departments in Sweden and abroad.
CTE samarbetar med etikinstitutioner och centrumbildningar inom och utom Sverige.
EnglishFood and food poisoning come from factors not only at home but also abroad.
Livsmedel och matförgiftning kommer inte bara inifrån utan även från utlandet.
EnglishWe also received help from abroad from many EU Member States and other countries.
Vi fick också hjälp utifrån från många EU-medlemsstater och andra länder.
EnglishHow are we to deal with the transfer of the national post office's business abroad?
Hur skall man agera när de nationella posttjänsterna flyttas till utlandet?
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Att anställa någon från ett annat land kan också ge företaget en kreativ skjuts.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
År 1989 kände och rådfrågade vi onekligen många människor från utlandet.
EnglishHow are we to deal with the transfer of the national post office' s business abroad?
Hur skall man agera när de nationella posttjänsterna flyttas till utlandet?
EnglishTheir activities abroad should be supported and their competitiveness in general enhanced.
Företagens utlandsaffärer bör stödjas, liksom deras konkurrenskraft i allmänhet.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Trots detta väntar sig demokraterna i Ungern inte att undsättningen ska komma utifrån.
EnglishYou must obtain your European Health Insurance Card before you leave for your studies abroad.
Tänk på att du måste ha fått ditt europeiska sjukförsäkringskort innan du reser.
EnglishWe need to endorse the support programmes for democracy and human rights abroad.
Vi måste ge demokratiseringsprocessen och respekten för de mänskliga rättigheterna vårt stöd.
EnglishThe EU's scheme for studying abroad is named after Erasmus, a 16th century scholar.
EU:s program för utlandsstudier har fått sitt namn efter Erasmus, en humanist på 1500-talet.
EnglishLikewise, they aren't obliged to support their own nationals if they choose to study abroad.
De är inte heller skyldiga att ge de egna invånarna studiemedel för utlandsstudier.
EnglishIn future, these shall no longer be permitted to receive any funding from abroad.
I framtiden kommer dessa organisationer inte längre att tillåtas ta emot bistånd från utlandet.
EnglishA majority of both new researchers and students are from abroad.
En majoritet av de nyanställda forskarna och doktoranderna kommer från utlandet.
EnglishOtherwise, we would lose an efficient instrument to influence nuclear safety abroad.
Annars kan vi förlora ett effektivt instrument för att påverka kärnsäkerheten i andra länder.
EnglishAlso, no other country in the European Union has such fast distribution of post from abroad.
Inget annat land inom Europeiska unionen har heller så snabb utdelning av utlandsbrev.
EnglishLearn about your rights and options for working in Romania or abroad.
Läs om dina rättigheter och möjligheter att arbeta i Rumänien eller i något annat land.