angol-román fordítás erre a szóra: you could

EN

"you could" román fordítás

Példamondatok a(z) "you could".

Hasonló fordítások a(z) "you could" szóra románul

you határozószó
Romanian
you névmás
you indulatszó
Romanian
to you névmás
Romanian
(to) you névmás
you! indulatszó
Romanian
can főnév

Példamondatok a(z) "you could" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMaybe you could give us a time-scale on when we will hear what your opinion is.
Poate ne veţi indica o dată la care vom putea afla care este opinia dumneavoastră.
EnglishYou could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.
Aţi fi putut face aceleaşi greşeli ca Preşedinţia belgiană anterioară, din anul 2001.
EnglishMadam President, I would like to make the point that you could not make this up today.
Dnă preşedintă, aş dori să subliniez faptul că nu puteţi realiza acest lucru azi.
EnglishSo you could see a huge change in attitudes in the space of two decades.
Deci pe parcursul a două decenii se poate vedea o schimbare uriaşă de atitudine.
EnglishI would like there to be a third place in which you could express your third loyalty.
Aș dori să existe un al treilea loc în care v-ați putea exprima a treia loialitate.
EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Ați putea, vă rog, să ne spuneți dacă Comisia va face în curând un anunț?
EnglishIn other words, could you explain what timescale you have in mind for this?
Cu alte cuvinte, aţi putea explica cum aţi programat lucrurile în această privinţă?
EnglishMy question to the Council is: could you perhaps respond to that straight away?
Întrebarea mea adresată Consiliului este următoarea: aţi putea, poate, răspunde imediat?
EnglishYou could have told us that you would have to curtail some of the debates.
Ne-ați fi putut anunța că veți fi nevoit să limitați unele dintre dezbateri.
EnglishHowever, I think that you could issue a statement and undertake diplomatic efforts ...
Cu toate acestea, cred că aţi putea da o declaraţie şi iniţia eforturi diplomatice...
EnglishCould you perhaps ask the Committee on Constitutional Affairs to clarify this issue?
I-aţi putea solicita Comisiei pentru afaceri constituţionale să clarifice acest aspect?
EnglishMaybe you could explain to me how useful they are for the EU's aims.
Poate ați putea să-mi explicați cât de utile sunt acestea pentru obiectivele UE.
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
EnglishWe would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
EnglishIt would be extremely important if you could give me guarantees on that.
Ar fi extrem de important dacă mi-aţi putea furniza garanţii în acest sens.
EnglishI know that I share this view, as you could hear, with the Minister.
Ştiu că împărtăşesc acest punct de vedere, după cum aţi auzit, cu dna ministru.
EnglishIs there an evaluation, and if so, could you tell us about its main conclusions?
S-a făcut o evaluare, şi dacă da, aţi putea să ne vorbiţi despre principalele sale concluzii?
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Astfel, ați putea vă rog să discutați cu Biroul privind modul de protejare a acestui timp?
EnglishI would be grateful if you could do so, especially in the light of the Chinese denials.
V-aş fi recunoscător dacă aţi face acest lucru, mai ales ţinând cont de negările Chinei.
EnglishIf you could work with Parliament, then I will work with the Commission.
Dacă dumneavoastră puteţi să lucraţi cu Parlamentul, atunci eu mă voi ocupa de Comisie.

Más szótárak

English
  • you could

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.