angol-román fordítás erre a szóra: you can now

EN

"you can now" román fordítás

Példamondatok a(z) "you can now".

Hasonló fordítások a(z) "you can now" szóra románul

you határozószó
Romanian
you névmás
you indulatszó
Romanian
to you névmás
Romanian
(to) you névmás
you! indulatszó
Romanian
can főnév
to can ige
Romanian
now határozószó
now indulatszó
Romanian
now! indulatszó
Romanian

Példamondatok a(z) "you can now" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Ar fi bine dacă acum ați putea acționa în conformitate cu cele spuse.
EnglishBut I think you can now begin to move to bring the two together.
Însă cred că puteți începe să faceți demersuri pentru a apropia aceste două abordări.
EnglishYou can now use the disc in another computer or in some CD or DVD players.
Acum, aveți posibilitatea să utilizați discul pe un alt computer sau pe unele CD sau DVD playere.
EnglishAdditionally, you can now record data to Blu‑ray Disc media.
În plus, aveți posibilitatea să înregistrați date pe suporturi Blu-ray Disc.
EnglishYou can now use the disc in another computer or media device.
Acum, aveți posibilitatea să utilizați discul pe un alt computer sau dispozitiv media.
EnglishYou can now use the empty space to create additional volumes.
Acum, aveți posibilitatea să utilizați spațiul liber pentru crearea de volume suplimentare.
EnglishYou can now select the services you want to try or buy.
Acum aveți posibilitatea să selectați serviciile pe care doriți să le încercați sau să le achiziționați.
EnglishYou can now edit your info on this device whenever you want without entering another security code.
Acum vă puteți edita informațiile de pe acest dispozitiv oricând doriți, fără a introduce un alt cod de securitate.
EnglishYou can now print or email the saved screen shot just like you would any other picture.
Acum aveți posibilitatea să imprimați captura de ecran sau să o trimiteți prin poșta electronică, la fel ca orice altă imagine.
EnglishYou can now search directly from the Address bar.
Acum se poate căuta direct din bara de adrese.
EnglishYou can now use this keyboard shortcut to open the program when you're using the desktop.
Acum aveți posibilitatea să utilizați această comandă rapidă de la tastatură pentru a deschide programul atunci când utilizați desktopul.
EnglishWith SP1, you can now get to your preferred search results from within the Start menu and Windows Explorer.
Cu SP1, aveți posibilitatea să obțineți rezultatele de căutare preferate din cadrul meniului Start și din Windows Explorer.
EnglishYou can now take pictures or video.
Acum puteți face fotografii sau înregistrări video.
EnglishDetermine whether you can now hear sound.
Determine whether you can now hear sound.
EnglishTo open these and other programs quickly and easily, you can now pin them to the Start menu and to the taskbar.
Pentru a deschide aceste programe și altele rapid și simplu, aveți posibilitatea să le fixați în meniul Start și pe bara de activități.
EnglishYou can now use BitLocker to encrypt multiple partitions on your computer's hard disk, rather than just a single partition.
Acum se poate utiliza BitLocker pentru a cripta mai multe partiții pe hard diskul computerului, nu numai o singură partiție.
EnglishYou can now add or migrate users. For more information, see About Using Your Domain with Microsoft Online Services.
Acum este posibil să adăugați sau să migrați utilizatori. Pentru mai multe informații, consultați Despre utilizarea domeniului dvs. cu Microsoft Online Services.
EnglishYou can now select a default desktop search service, similar to the way you can select a default search service for web browsers and media players.
Acum se poate selecta un serviciu implicit de căutare din desktop, la fel cum se selectează serviciul implicit de căutare pentru browserele Web și playerele media.
EnglishIf you are from the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia or Slovakia, you can now work without a work permit anywhere in the EU.
Dacă sunteţi din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia sau Ungaria, puteţi lucra în orice ţară din UE fără a avea nevoie de un permis de muncă.
EnglishAfter you have set up media sharing in Windows Media Player 11 and allowed Xbox 360 to receive and play shared content, you can now stream music from your computer and play it on your Xbox 360.
After you have set up media sharing in Windows Media Player 11 and allowed Xbox 360 to receive and play shared content, you can now stream music from your computer and play it on your Xbox 360.

Más szótárak

English
  • you can now

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.